Sykefraværsbarometer

Hvilke utfordringer har du i sykefraværsarbeidet? 
La oss hjelpe deg til å frigjøre tid til din kjernevirksomhet
Forebygging
Fare for sykefravær
Sykefravær
Hyppig eller langvarig sykefravær
Jeg har utfordringer i arbeidsmiljøet
Jeg ønsker å opprettholde et lavt sykefravær
Jeg trenger hjelp til å etablere rutiner for sykefraværs arbeidet
Jeg har ledere som trenger kurs i sykefraværs
oppfølging
Jeg har inntrykk av at  arbeidsbelastningen er for stor for noen av de ansatte
En av mine ansatte står på randen til en sykemelding.
Jeg har flere ansatte som er sykemeldt
Jeg har ansatte som er ofte sykemeldt
Jeg har ansatte som langtidssykemeldt
Jeg synes det er vanskelig å forstå reglene for tilrettelegging
Jeg har ansatte som har vært sykemeldt i snart et år.
Jeg har ansatte som har vært sykemeldt i over et år, men som kan være på vei tilbake.
Jeg har ansatte som har vært sykemeldt i over et år, der det er lite realistisk at de kommer tilbake.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram