Av DNA Kompetanse , Publisert den 26. november 2020

Store avstander krever ledere som er tett på

Når andelen medarbeidere på hjemmekontor øker, endres leder sitt forhold til sine medarbeidere. Å lede ansatte som jobber hjemmefra krever at du er tett på og har kontinuerlig dialog med hele teamet. Som leder blir det også viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv.

I en situasjon der mange jobber hjemmefra over tid, og noen kanskje ikke er vant til det, er det enda større behov for kontinuerlig dialog med teamet og med den enkelte. Hvis det er stille fra nærmeste leder, kan det skape relasjonelle avstander. 

Hvordan den kontinuerlige kontakten skal foregå vil variere ut fra den enkelte arbeidsplass. Men det kan dreie seg om å ha digitale morgenmøter der alle kan sjekke inn, eller andre digitale gruppemøter. Som leder kan du ta en runde i teamet og la alle få noen minutter til å fortelle hvordan det går, hva de gjør, og på den måten sikre at alle sier noe. I tillegg til gruppemøter er det viktig at ledere også har individuell oppfølging med hver enkelt.  

Det vil naturlig nok være vanskelig å få en oversikt over utfordringer som hver enkelt sitter med. Les mer om DNA Fokus og hva du som leder kan gjøre for å finne ut om dine ansatte faktisk har det bra i arbeidssituasjonen.

Tydelighet reduserer spekulasjoner 

Jo tydeligere du som leder kan være om selskapet eller teamets kortsiktige mål eller oppgaver, jo bedre. Det er naturlig at visse prosjekter eller oppgaver utsettes, men ettersom forholdene endres veldig rask oppstår ofte spekulasjoner og rykter hvis det mangler tydelig kommunikasjon og tett oppfølging. 

  • I begynnelsen av pandemien handlet bekymringene mest om ens egen, eller pårørendes helse, men vi ser nå en økt bekymring for den økonomiske utviklingen og kanskje for egen ansettelse.  
  • Det vi ikke vet noe om, liker vi å spekulere i, men det fører sjelden til noe godt. Det kan være positivt å ta opp hvilke rykter og spekulasjoner som foregår rundt om på arbeidsplassene i et møte eller ved hyppige pulsmålinger, og prøve å motvirke dem, selv om det handler om å si «jeg vet ikke akkurat nå». 

Vær lydhør 

Fleksibilitet og empati er ekstra viktig når omverdenen er utrygg. Det kan være en fordel å la ansatte være med på å løse visse utfordringer. Det kan handle om rent praktiske ting – som å spørre ansatte hva de trenger for å føle seg trygge med teknologi slik at de kan utføre arbeidet hjemmefra, eller for å få hverdagen til å henge sammen. Som leder kan du ta i bruk ulike former for spørreundersøkelser eller pulsmålinger for å få oversikt over arbeidsmiljøet selv om de ansatte sitter på hjemmekontor. 

Man må godta at arbeidsdagen kan se annerledes ut. Noen ansatte må ta seg av barn eller eldre og trenger å kunne jobbe til andre tider enn vanlig. Andre igjen kan være veldig bekymret. Generelt er det viktig at du som leder er lydhør og hensynsfull. Har du derimot har mistanke om at noen ansatte har det vondt eller sliter med den nye arbeidshverdagen, kan tilbud om samtalestøtte fra en utenfor teamet være fornuftig. 

Det er viktig at du som leder tar vare på deg selv

Du som leder må også følge råd om hvile og restitusjon og sørge for at du har det du trenger. Ta regelmessige pauser, spis ordentlig og ta gjerne en lunsjtur. Fremfor alt, ikke glem å koble av. Sett klare grenser mellom arbeidstid og privat tid. 

Tips for å lede på avstand:  

  • Sikre det praktiske: sørg for at de ansatte er trygge på teknologien og at de har alt de trenger for å kunne utføre arbeidet sitt eksternt. Spør om du ikke er sikker. 
  • Se gruppen – og individet: Ha hyppige møter med de ansatte. Gå gjerne en runde med alle i teamet og la dem få noen minutter til å ventilere dagens situasjon og hva de gjør. Hvis ukentlige møter er det normale, må du ha hyppigere møter i tider med uro. 
  • Bruk digitale verktøy i en digital tid: I den nye arbeidshverdagen kan det være vanskelig å få oversikt over arbeidsmiljøet og hvordan alle faktisk har det. Bruk lederverktøy som gir deg til enhver tid et bilde over hvilke fokusområder som trenger å jobbes med.  
  • Involver ansatte: Still spørsmål som: Hva synes du fungerer bra? Er det noe vi bør endre på? Og hør på svarene. Oppmuntre til deltakelse, – for enkelte kan utfordrende situasjoner føre til stor kreativitet. 
  • Ærlighet varer lengst: Ingen ledere har i disse tider alle svarene, alle er i samme båt. Men ærlighet er viktig, ikke minst for å redusere spekulasjoner og rykter.    
  • Oppmuntre til det sosiale: Småpraten i lunsjpausen, eller kaffepausen, er viktigere enn du tror. Noen selskaper oppretter kafferom via Skype eller Teams, hvor ansatte kan sjekke inn for litt småprat. Kan møter foregå som turmøter, så oppmuntre til det.  
  • Ta vare på deg selv: Ledere forventes å ta vare på sine ansatte, men det er også viktig å ta vare på seg selv. Sørg for at du har gode rutiner. Bruk tiden du sparer på forretningsreiser o.l. til å få tid til å gjøre ting du ønsker å gjøre – og som ikke har noe med jobb å gjøre. 
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram