Av Truls Lillebø , Publisert den 26. mai 2020

Hjemmekontor: Konsekvenser av manglende sosial kontakt – og hva du skal gjøre med det

Du har hatt hjemmekontor i nærmere to måneder. Kaoset fra de første ukene har dabbet av, og bedriften har etablert rutiner slik at arbeidsoppgavene kan løses uten fysiske møter. Tekniske kommunikasjonsløsninger er forhåpentligvis på plass selv om mestringsnivået ikke oppleves likt for alle.

Noen opplever nok at produktiviteten har økt etter at barnehager og småskoletrinn åpnet. Mens andre med større barn kanskje ennå opplever rollekonflikt mellom å være forelder og undervise barn på den ene siden, og være en effektiv arbeidstaker på den andre. Balansen er vanskelig! Kjenner du fremdeles på utilfredshet, til tross for alt ligger til rette for at du skal kunne gjøre jobben hjemmefra? Føler du deg ineffektiv? Er du usikker på hvordan du skal gripe fatt i problemstillinger? Skorter det på motivasjon?  Har du mer muskel- og skjelettplager nå enn da du var på kontoret? Er søvnrutiner eller andre viktige holdepunkter som trening eller sosial kontakt er endret, som gjør at du har kommet ut av rytme og ikke er deg selv?

Brakkesyke (på engelsk: «cabin fever») er en tilstand som kan oppstå ved isolasjon og kan medføre følgende symptomer:

  • Rastløshet
  • Kjedsomhet
  • Irritabilitet
  • Sløvhet
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Mangel på motivasjon
  • Tristhet
  • Klaustrofobi
  • En følelse av utilfredshet

Avhengig av personlighet, sosiale preferanser, hvordan man håndterer stress og omstendighetene forøvrig, så vil sosial isolasjon oppleves forskjellig fra person til person.

Hva gjør sosial isolasjon med helsen?

Gode sosiale relasjoner til venner, familie og kollegaer har stor betydning for helsen. Følelse av ensomhet, mangel på sosial støtte og det å ikke kunne dele tanker med andre mennesker kan i verste fall bidra til utvikling av depressiv lidelse, men også fysiske helseplager, som hjerte- og karsykdom. Mennesker som er mest utsatt for ensomhet er personer med anlegg for bekymring og uro, som har helseplager, lite sosialt nettverk som familie og venner eller har krevende familie – eller konfliktfylte parforhold.

Det er imidlertid stor forskjell på langvarig sosial isolasjon, og brakkesyke som mange opplever nå. Med utgangspunkt i den kognitive diamant kan du ta for deg symptomer på brakkesyke, som er relevante for deg. Hvordan har følelsene/humøret, kroppslige symptomer, atferden og tankene dine blitt endret i sammenheng med at du i større grad enn før er sosialt isolert? Under finner du noen eksempler:

Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene? Da kan det være du trenger endring.

Forslag til hva du kan gjøre for å forebygge psykiske helseutfordringer og følelsen av sosial isolasjon i sammenheng med sosial distansering:

Strukturer dagen

Både med tanke på arbeidsoppgaver, men også med tanke på fysisk aktivitet, sosial kontakt og å ivareta deg selv fysisk

Ikke glem å ta regelmessige pauser

Det er viktig når du jobber hjemmefra, men også i form av egentid overfor andre mennesker du bor sammen med

Avtal sosial kontakt på en trygg måte

Gjerne med andre i samme situasjon, som kan ha samme behov som deg, for eksempel ute eller over digitale verktøy

Gjør noe praktisk eller kreativt

Å ha et prosjekt eller en hobby kan være en måte å skape oppmerksomt nærvær eller mindfulness på

Unngå eller begrense informasjon som øker bekymring

Dersom du ikke kan gjøre noe praktisk med informasjonen, så er den sannsynligvis ikke hjelpsom for deg

Det viktigste er å huske at du jobber ikke hjemmefra. Du er hjemme under en krise og prøver å jobbe.

Finn ut ditt eget behov for sosial kontakt. Underprioriterer du dette kan du fort komme i en vond sirkel som det blir vanskelig å komme ut av, fordi det føles krevende å endre adferd. Sosial kontakt kan også innebære og snakke om det som ikke er så enkelt. Å dele erfaringer eller å vite at andre er i samme situasjon og har samme utfordringer kan være hjelpsomt.

Vil du vite mer? I podcastepisoden av På jobben 5. mai, intervjues psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om hvordan opprettholde mening, mestring og autonomi på hjemmekontor, tips for ledere som har ansatte på hjemmekontor, og hvordan folk med lettere psykiske lidelser som jobber hjemmefra best kan ivareta seg selv. Sondre Risholm Liverød har også en egen nettside, Webpsykologen.no og podkasten Sinnsyn.

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Truls Lillebø
Bedriftfysioterapeut og kognitiv veileder. Flere års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og faktorer som påvirker arbeidsmiljø.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram