Av Ann-Marit Sivertsen , Publisert den 12. juni 2020

Slik reduserte barnehagen sykefraværet med 50%

Barnehageansatte er i toppsjiktet blant arbeidstakere som er mest borte fra jobb. Men med enkle grep kan sykefraværet kuttes drastisk.

En analyse fra Utdanningsforbundet tilsier at høyt fravær skyldes sammensatte årsaker. Ansatte selv oppgir psykososialt miljø, som en vesentlig grunn til at de er mye borte fra jobb.

I A2G Friluftsbarnehage er sykefraværet redusert med 50 prosent de to siste årene. Styrer Ann-Christin Muller Landaas forteller at barnehagen har fire avdelinger fordelt på to hus med til sammen 79 barn. Da hun begynte i jobben så hun raskt at det måtte endringer til for å bedre samarbeidet på tvers av avdelingene.

Å være en del av noe og føle seg sett

-Vi har arbeidet mye med å bli en barnehage i stedet for å operere som fire, samtidig som vi har hatt fokus på sykefraværet. Det første jeg grep fatt i var å lage nye rutiner for å forebygge og følge opp sykefravær. Ellers har mye handlet om å gi kunnskap om hvordan vi vil og skal ha det på jobb, inkludere, samarbeide og bistå hverandre på tvers av avdelinger, og gjøre noe sammen

Ann-Christin sier at ledere først og fremst må tilrettelegge for at de ansatte opplever at de har et eierforhold til arbeidsplassen, og kan påvirke avgjørelser som blir tatt. Hun understreker også betydningen av at hver enkelt medarbeider må føle at de blir respektert og sett for den de er.

Hyppige målinger av arbeidsmiljøet gav resultater

-Det er ikke lett å være tett på når man har mange ansatte. I 2018 tok jeg derfor i bruk App-løsningen «Har du det bra på jobben», slik at jeg fortløpende kunne ta pulsen på arbeidsmiljøet.  Det digitale verktøyet fra DNA Kompetanse har vært et svært nyttig hjelpemiddel, og ikke minst var det enkelt å ta i bruk.  En gang i måneden melder alle ansatte via appen anonymt hvordan de har det på jobben. Resultatet av målingene går vi gjennom på personalmøtet.  App-løsningen gjør at jeg som leder fortløpende får kjennskap til hvilke utfordringer ansatte melder om, i tillegg til risikoen for sykefravær, forteller Ann-Christin.

"Høy trivsel betyr jo ikke at vi ikke er syke fra tid til annen, men det betyr at det ikke er noen som går rundt og er bekymret eller i fare for å bli sykemeldte av arbeidsmessige årsaker."

Ta imot tilbakemeldinger

Ann-Christin er tydelig på at selv om trivselen i barnehagen nå er høy vil det alltid være noe det bør jobbes med eller endres på. Hun påpeker at det har vært fokus på at ansatte skal tørre å være ulike samt ta imot tilbakemeldinger på en positiv måte, og at resultatene av app-målingene ikke skal oppfattes som kritikk.

-Vi er her for å utvikle oss. Har noen meldt at de opplever utfordringer i arbeidsmiljøet så tar vi ikke det som kritikk, men finner ut hva som ligger bak og hva vi kan gjøre av endringer. Siden app-målingene er anonyme er hele barnehagen delaktig i å snakke om tilbakemeldingene fra app – målingene, sier hun.

-Vi jobber i små grupper for å finne løsninger på utfordringer som blir meldt via appen og har fokus på det positive. Har noen svart at de har utfordringer med samarbeid, snakker vi først om hva som er bra med samarbeidet vårt, og deretter hva man savner. Vi får derved frem hva meldte utfordringene handler om uten at noen må stå frem og si: – ja det var meg som trykket på samarbeid. Alle får altså delt egne tanker og meninger om teamet vi diskuterer, selv om kanskje bare en ansatt har haket av at det oppleves utfordringer med samarbeid. På dette viset blir alle sett og hørt. Ved å jobbe på denne måten opplever vi i videre målinger nedgang i utfordringer som er meldt. Det handler ikke alltid om å få viljen sin, men å bli sett og hørt. Det viktigste for oss er at alle ansatte skal føle seg som en like stor del av barnehagen fordi alle er like viktige. Det er barna vi først og fremst er her for. Da må alle voksne dra lasset sammen.

Appen godt mottatt av de ansatte

Styreren sier at det ikke har vært negative tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagen i forhold til bruk av appen som hjelpemiddel i arbeidet med å forebygge sykefravær og bedre arbeidsmiljøet.

"Det er nok opplevelsen av å bli sett og være av betydning som er det viktigste."

Det viktige er helheten av arbeidet som er gjort. Appen er kun et hjelpemiddel men har vært veldig nyttig å ha for å få til dette på en god måte. I tillegg melder ansatte at de føler de blir tatt på alvor. En kan alltids spørre hvordan de ansatte har det, men det å kunne sende inn en anonym tilbakemelding eller et behov, hvor alle i ettertid jobber sammen om det uavhengig hvem som har sendt det inn, gjør det mer ufarlig å si ifra. Jeg tror appen har åpnet opp for at flere tør å si ifra.

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ann-Marit Sivertsen
Lang erfaring fra ledelse og oppfølging av sykemeldte, med spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Utdannet sosionom og har mange års erfaring fra undervisning, veiledning og foredrag.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram