Av Truls Lillebø , Publisert den 27. mars 2020

Hvordan formidle vanskelige beskjeder til dine ansatte

Som leder er det naturlig å føle ambivalens (være uenig med eget budskap), når vanskelige beskjeder skal formidles til ansatte. Samtidig som du skal meddele noe du vet er til det beste for bedriften, vil du også ta vare på de ansattes psykiske helse. Det å gi krevende meldinger til medarbeidere er en del av arbeidet som faller tungt for mange ledere. Her er noen tips som kan gjøre oppgaven lettere.

Forbered deg på spørsmål

Som mellomleder må du være sikker på hvordan prosessen har foregått og bakgrunnen for de valg som er tatt av beslutningstagerne i bedriften. Er du usikker eller du opplever at ikke alle muligheter er utforsket, avklar dette med ledelsen før du videreformidler beskjeder til medarbeiderne. Dersom du selv stiller spørsmål ved fremgangsmåten, er det garantert at de ansatte har samme spørsmål, og de kommer til å spørre deg.

Forbered deg slik at du kan besvare følgende spørsmål:

 • Hvordan ble beslutningen tatt?
 • Hvem ble spurt?
 • Hvilke andre muligheter ble utforsket?
 • Er beslutningene tuftet på rasjonalitet?
 • Hvilke andre muligheter har ansatte?

Hvis du kan forklare bakgrunnen for avgjørelsen, hvem som var involvert i avgjørelsen og de ulike argumentene, kan det bli lettere for medarbeiderne å godta nedslående nyheter.

Tren på hvordan du skal levere beskjeden

Vær trygg i måten du leverer beskjeden på, også med tanke på kroppsspråket. Tren gjerne sammen med en annen leder eller noen fra personalavdelingen, slik at du er komfortabel med det du skal si og hvordan. Ved behov, ha gjerne med en annen person, som støtte. Forbered ansatte på at du har dårlige nyheter før du kommer med budskapet. Vær omtenksom og uttrykk empati, men vær tydelig på at beslutningen er tatt.

Ikke vær uenig eller gå inn i en argumentasjon

Sørg for at du ikke deler dine eventuelle uenigheter med beslutningen. Gjør du det, vil det kunne forårsake at ansattes misnøye med avgjørelsen øker. Vær klar til å møte sterke følelser fra medarbeiderne, men ikke argumenter for eller imot beslutningen. Beslutningen er allerede tatt, og medarbeidernes motargumenter vil ikke ha en betydning på dette tidspunktet. Men de ansatte trenger å få opplevelsen av at deres meninger og bekymringer blir hørt. Ikke fokuser på dine egne følelser utover det å vise sympati, dette handler ikke om deg.

Hjelp medarbeiderne dine med å se fremover

Etter et opphold (på noen minutter eller dager, alt ettersom), fokuser på fremtiden ved å spørre arbeidstakerne hvordan de tenker at dere kan jobbe konstruktivt fremover, eller hva du eller de ansatte selv kan gjøre for at de skal bli ivaretatt på best mulig måte.

Ta vare på deg selv

Når det vanskelige budskapet er formidlet må du være obs på at du må håndtere dine egne følelser og psykiske helse. Finn en måte å ta vare på deg selv på. Gå en tur, hvil deg eller tren for eksempel. Ikke avtal et nytt møte kort tid etter, om du kan unngå det. Men avtal gjerne evaluering av din håndtering av saken med en kollega eller noen fra personalavdelingen, som har deltatt i prosessen.

Et konkret eksempel

Må dere foreta permitteringer i selskapet kan beskjeden være som følger:

«Jeg har dårlige nyheter. Det har blitt bestemt at vi må gjennomføre permitteringer» (vær direkte, uten muligheter for misforståelser).

«Bakgrunnen er at vi ikke får inn nye ordre/bestillinger på grunn av situasjonen» (forklar årsaken bak).

«Det er veldig beklagelig for de det gjelder, men det er påkrevet for bedriften sin del» (vis forståelse for både ansatte og for beslutningen).

«Hva tenker dere? Har dere noen spørsmål?» (gir rom for at medarbeiderne blir hørt med tanke på deres bekymringer og følelser).

«La oss se på hva vi kan gjøre fremover for å gjøre det beste ut av situasjonen og forberede oss på tiden som kommer» (fremtidsrettet snakk kan aktivisere både de ansatte og bedriften, og gi håp).

Oppsummert:

Gjør dette:

 • Forstå hvorfor beslutningen ble tatt før du deler nyheten
 • Forbered deg og øv på hva du skal svare på spørsmål som kan dukke opp
 • Forklar årsak og prosessen bak beslutningen
 • Flytt fokuset på hva som er smart å gjøre fremover

Ikke gjør dette:

 • Gå rundt grøten, og være utydelig.
 • La kroppsspråket motsi ordene dine
 • Gå inn i en argumentasjon om hvorvidt det var en god beslutning
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Truls Lillebø
Bedriftfysioterapeut og kognitiv veileder. Flere års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og faktorer som påvirker arbeidsmiljø.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram