Av Ann-Marit Sivertsen , Publisert den 25. februar 2020

Hva kan du forvente deg ved tilsyn fra arbeidstilsynet?

Hvert år publiserer Arbeidstilsynet sine prioriterte nasjonale næringsaktiviteter for tilsyn. Næringsområdene er valgt ut da de vurderes som bransjer med stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsforhold. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn for å sikre at en arbeidsplass ikke er farlig for arbeidstakere, eller kontrollere om arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte jobber forebyggende slik at arbeidstakere unngår sykdom og skader. Hvis Arbeidstilsynet finner mangler som kan sette arbeidstakers liv og helse i fare, kan de vedta umiddelbar stands i arbeidet.

3 ULIKE FORMER FOR TILSYN

Arbeidstilsynet kan kontakte virksomheter på tre ulike måter med bakgrunn i hensikten med tilsynet, og ut fra risiko og tema.

Meldt tilsyn

Ved meldt tilsyn får virksomheten melding i form av et brev. Brevet inneholder informasjon om hensikt med tilsynet, hva det skal fokuseres på og på hvem som innbefattes av tilsynet. Det inneholder videre hvem som skal delta på tilsynet og hvilken dokumentasjon virksomheten må fremlegge. Tilsynet avsluttes med en gjennomgang av tema som er gjennomgått, hva som er presentert og hvilken oppfølging virksomheten kan vente seg videre

Uanmeldt tilsyn

Ved meldt tilsyn får virksomheten melding i form av et brev. Brevet inneholder informasjon om hensikt med tilsynet, hva det skal fokuseres på og på hvem som innbefattes av tilsynet. Det inneholder videre hvem som skal delta på tilsynet og hvilken dokumentasjon virksomheten må fremlegge. Tilsynet avsluttes med en gjennomgang av tema som er gjennomgått, hva som er presentert og hvilken oppfølging virksomheten kan vente seg videre

Postale tilsyn

Gjelder tilsyn der Arbeidstilsynet gjennom et brev etterspør konkret dokumentasjon som sendes Arbeidstilsynet.

REAKSJONER VED TILSYN

Resultater fra tilsyn kan føre til ulike reaksjoner avhengig av alvorlighetsgraden av brudd og om det kan føre til akutt fare for helsen til arbeidstakere.

Vedtak om pålegg

Finner Arbeidstilsynet brudd på regelverk, er vanligste reaksjon å gi et pålegg for å rette opp de avvik som foreligger innen en gitt frist. Fristen kan variere ut fra hvilken risiko regelbruddet medfører.

Vedtak om stans

Virksomheter som ikke følger opp et pålegg innen fristen som er gitt, kan vedtak om stans brukes som et pressmiddel for å få pålegget gjennomført hvis det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse

Vedtak om tvangsmulkt

Om virksomheten ikke følger opp fristen for å rette opp pålegget, kan Arbeidstilsynet vedta tvangsmulkt

Overtredelsesgebyr

I tilfeller der det avdekkes alvorlige brudd som utgjør en betydelig sikkerhets- eller helserisiko for arbeidstakerne, eller der tilsyn og pålegg ikke har ført til en forbedring, gis et overtredelsesgebyr. Det kan i tilfeller der et brudd kan utgjøre en åpenbar risiko, gis overtredelsesgebyr uten at det tidligere har vært gitt pålegg for det samme forholdet. Gebyret øker ved gjentatte brudd på regelverket

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ann-Marit Sivertsen
Lang erfaring fra ledelse og oppfølging av sykemeldte, med spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Utdannet sosionom og har mange års erfaring fra undervisning, veiledning og foredrag.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram