Av Steinar Halvorsen , Publisert den 7. oktober 2019

5 Tips til deg som leder

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

De fleste ledere legger større innsats i oppfølging av sykmeldte enn å forebygge sykefravær fordi regelverket krever det.

Har du som mål å redusere sykefraværet? Da må du også jobbe systematisk med forebygging. Og her er det mye kostnader å spare.

Forskning tilsier at trivsel har sammenheng med sykefravær. Men hvordan kan du som leder i en travel arbeidshverdag, sikre at dine ansatte trives på jobb? Og hvordan kan du forvisse deg om at medarbeidere på andre lokasjoner enn deg selv har det bra på jobb? Her har du 5 gode tips for forebygging av sykefravær.

Sett deg mål

Ta ut statistikk over korttids – og langtidssykefraværet i bedriften/avdelingen. Sammenlign tallene med bransjestatistikk. Bruk kalkulator for sykefravær slik at du får oversikt hva sykefraværet koster bedriften. https://www.dnb.no/bedrift/forsikring/kalkulator/sykefravaer.html

Sett et realistisk mål for hvor mange prosent sykefraværet skal ned.

Bruk medvirkningsplikten

Svært få arbeidstakere er kjent med medvirkningsplikten de har ved sykefravær. Informer ansatte om plikten. Ved rekruttering kan du for eksempel sammen med ansettelseskontrakten legge ved et skriv som omhandler medvirkningsplikten, som den nyansatte må signere.

HA SYKEFRAVÆR PÅ AGENDAEN

Ha sykefravær som fast agenda på avdelingsmøter – presentere mål og faktiske tall pr. måned.

VÆR TETT PÅ

Arbeidsmiljø og ledelse har stor effekt på sykefravær. Forskning tilsier at ledere som er tett på ansatte har gjennomsnittlig lavere sykefravær enn andre, også innen samme bransje. Identifiser positive nærværsfaktorer, gjennom en samtale med hver enkelt ansatt. Hvordan har de – og hvilke innspill har de for å bedre trivselen for seg selv og i avdelingen? Bruk tilgjengelige verktøy i markedet for forebygging av sykefravær. Ha som mål at ingen sykemeldinger skal komme uventet på bordet.

LAG EN OVERSIKT OVER TILRETTELEGGINGSMULIGHETER

For å unngå sykemelding hos ansatte som er i faresonen for dette, må du ha oversikt over hvilke alternative arbeidsoppgaver du kan tilby. Utarbeid en oversikt over hvilke tilretteleggingsmuligheter både innen egen avdeling og andre steder i bedriften.  Husk på muligheten om avventende sykemelding dersom du kan tilrettelegge.

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Steinar Halvorsen
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram