Sykefraværsarbeid for ledere og HR

Kompetanseheving om tiltak for forebygging og vedlikehold av kunnskap rundt retningslinjer og handlingsrommet ved sykdom – er essensielt skal man kutte kostnader og sykefravær.
Pris: 
Startdato: 
-
Varighet: 
-
Sted:
Etter avtale
Påmeldingsfrist

Sykefravær skaper ofte både driftsmessige og økonomiske utfordringer for bedriften. Hvordan skal du som leder håndtere sykefravær på en fornuftig måte som både gagner bedriften og den ansatte? Vi gir deg som leder eller HR – ansvarlig opplæring i hvordan du bør ta tak i og håndtere sykefravær, hvilke forpliktelser den ansatte har og ikke minst hva du kan gjøre for å forebygge at ansatte er borte fra jobb.

Vi vil gi deg en innføring i:

  • Aktuelt lovverk
  • Faktorer som påvirker sykefravær
  • Forebygging av sykefravær
  • Opplevde utfordringer i forhold til sykefraværsoppfølging
  • Gjensidige forpliktelser for leder og medarbeider
  • Tilretteleggingsmulighetene og jobb i sykemeldingsperioden
  • Oppfølging i ulike praktiske situasjoner, eksempelvis når fravær skyldes andre forhold enn egen sykdom
  • Fravær fra arbeidet ut over 12 måneder

Utbytte:

Kurset vil gi en god innføring i de områdene du som leder eller HR medarbeider trenger kunnskap omkring for å håndtere sykefravær i din bedrift på en god måte. Kurset vil videre gi innsikt i hvilke arbeidsrelaterte forhold som kan gi sykefravær og hvordan dette kan forebygges.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsutveksling. Kurset gjennomføres både fysisk og digitalt og har en varighet på 3 timer.

Målgruppe:

Kurset er tilrettelagt for ledere og HR medarbeider, men andre som har roller rettet mot personalarbeid vil ha nytte av kurset

Krav til forkunnskap:

Det legges opp til at kursdeltakere har erfaring og kompetanse på personalledelse. Det er ikke krav til tidligere erfaringer med sykefravær.

Vi kan ved behov tilby deg:

Rådgivning i utarbeidelse av prosedyrer for håndtering og forebygging av sykefravær

Lederstøtte ved oppfølging av sykefravær

Skreddersydd kurs for din bedrift

Påmeldingsskjema til Sykefraværsarbeid for ledere og HR 
Har du spørsmål angående kurset?
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram