Kurs i konflikthåndtering

Mellommenneskelig konflikter er en naturlig del av de fleste arbeidsmiljø
Pris: 
Startdato: 
-
Varighet: 
-
Sted:
Etter avtale
Påmeldingsfrist

Kurs i konflikthåndtering for ledere


Mellommenneskelige konflikter er en naturlig del av de fleste arbeidsmiljø. Det som er viktig er at konflikter, mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden håndteres på en forsvarlig, saklig og rettferdig måte. Konflikter på jobb som ikke blir håndtert godt nok kan utgjøre et stort arbeidsmiljøproblem.

Den økonomiske konsekvensen for virksomheten kan bli økt sykefravær, nedsatt produktivitet, og dårlig omdømme. Når konflikter blir riktig håndtert, kan utfallet bli positivt gjennom eksempelvis forbedret samarbeid, større åpenhet og engasjement. Det kan være mange grunner til at en konflikt ikke blir løst, som at situasjonen er fastlåst og har pågått over lengre tid, eller at leder kan være for involvert til å se hva som trengs for å løse konflikten.

Vi gir opplæring i hva som kjennetegner en konflikt, hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg, arbeidstakers rett og plikt til å varsle, viktige juridiske prinsipper for korrekt saksbehandling samt ulike metoder for håndtering av konflikter.

Vi vil gi en innføring i:

Lovgrunnlag
Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgivers omsorgsplikt
Hvordan gå frem ved varsel/klage, interne prosedyrer og retningslinjer
Håndtering og saksbehandling av konflikter
Roller
"Den vanskelige samtalen"

Utbytte:

Kurset vil gi en god innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om et fult forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø, og hva som er leder sin rolle og oppgaver ved konflikthåndtering. Kurset vil videre gi innsikt i hva kjennetegner en konflikt og hvordan konkret håndtere denne.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forsending, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Målgruppe:

Kurset er tilrettelagt for ledere, men andre som har roller rettet mot personalarbeid kan delta

Arbeidsgiver og andre ledere
Ansatte innenfor HR/personal
Verneombud


Krav til forkunnskap:

Det legges opp til at kursdeltakere har erfaring og kompetanse på personalledelse. Det er ikke krav til tidligere erfaringer med konflikthåndtering.

Vi kan ved behov tilby individuell rådgivning innen:

Rådgivning i utarbeidelse av prosedyrer for håndtering av konflikter på arbeidsplassen
Faktaundersøkelse ved klage varsel om mobbing/trakassering
Arbeidsmiljøundersøkelser
Lederstøtte for håndtering av konflikter

Påmeldingsskjema til Kurs i konflikthåndtering 
Har du spørsmål angående kurset?
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram