40 Timers HMS-kurs

DNA Kompetanse tilbyr lovpålagt grunnkurs i HMS verneombud og medlemmer av AMU, som i tillegg er tilpasset ledere.
Pris:
,-
Dato:
-
Tid:
-
Sted:
Etter avtale

HMS-kurs

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset er i tillegg tilpasset ledere som i følge loven har det overordnede ansvaret for at arbeidstakerne har et fult forsvarlig arbeidsmiljø. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bygge opp kompetanse for å skape en forståelse av de ulike rollene i HMS arbeidet, hva som forventes av dem, og hvordan man jobber med det systematiske HMS-arbeidet i hverdagen.

Vi vil gi en innføring i:

 • Regelverk - internkontroll forskriften, de viktigste arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøloven
 • Hvordan jobbe systematisk med HMS arbeid
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende ansvars- og oppgaveområder
 • Risikovurdering
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Sykefraværsoppfølging og forebygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering
 • Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • AKAN

Utbytte:

Kurset vil gi deltakeren en god innføring i hvordan jobbe med det systematiske HMS arbeidet i bedriften, og ulike oppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot roller.

Målgruppe: 

 • Arbeidsgiver og andre ledere
 • Ansatte innenfor HR/personal
 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Verneombud og hovedverneombud

Krav til forkunnskap:

Det er ingen krav til forkunnskap for å delta på dette kurset.  Alle kursdeltakere vil få utdelt kursmateriale som kan være til nyttig bruk både under og etter kurset.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forsending, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Har du spørsmål angående kurset?
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram