40 Timers HMS-kurs

DNA Kompetanse tilbyr lovpålagt grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av AMU.
Pris: 
Etter avtale
Startdato: 
Onsdag 31.08 Torsdag 01.09 Onsdag 07.09 Torsdag 08.09
Varighet: 
4 dager
Sted:
Etter avtale
Påmeldingsfrist
Løpende

HMS-kurs

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset er i tillegg tilpasset ledere som i følge loven har det overordnede ansvaret for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bygge opp kompetanse for å skape en forståelse av de ulike rollene i HMS arbeidet, hva som forventes av dem, og hvordan man jobber med det systematiske HMS-arbeidet i hverdagen.

Vi vil gi en innføring i:

 • Regelverk - internkontrollforskriften, de viktigste arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøloven
 • Hvordan jobbe systematisk med HMS arbeid
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende ansvars- og oppgaveområder
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Verneutstyr
 • Risikovurdering
 • Medvirkning
 • Ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Sykefraværsoppfølging og forebygging
 • Konflikthåndtering
 • Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • AKAN

Utbytte:

Kurset vil gi deltakeren en god innføring i hvordan jobbe med det systematiske HMS arbeidet i bedriften og hvilke plikter, oppgaver og ansvar som hører til de ulike rollene i HMS-arbeidet.

Målgruppe: 

 • Arbeidsgiver og andre ledere
 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Verneombud
 • Ansatte innenfor HR/personal

Krav til forkunnskap:

Det er ingen krav til forkunnskap for å delta på dette kurset.  Alle kursdeltakere vil få utdelt kursmateriale som kan være til nyttig bruk både under og etter kurset.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsutveksling, og praktiske øvelser.

Påmeldingsskjema til 40 Timers HMS-kurs 
Har du spørsmål angående kurset?
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram