Hvordan få kontroll over følelsene med tankens kraft

Du kommer på jobb og vet at det venter en lang liste med oppgaver, som må gjøres før dagen er omme. Du er akkurat i gang med første gjøremål, da det tikker inn en melding fra din leder: «Vi må snakke sammen. Kom på mitt kontor kl. 10».
Tankens kraft

Hvilke følelser vekkes hos deg?

 • Nervøsitet for temaet?
 • Irritasjon over at du ikke får gjort oppgavene du har tenkt?
 • Lettelse fordi du endelig får et svar du har ventet på?
 •  Frykt for svaret?

Oddsen er stor for at følelsen ikke nødvendigvis vil oppleves positiv.

Hva skjer med kroppen din?

 •  Økt puls og pustefrekvens?
 • Kalde hender og føtter?
 • Økt anspenthet i muskulatur?
 • Klump i magen eller hodepine?

Hva skjer med produktiviteten fram til kl. 10? Klarer du å konsentrere deg frem til møtet?

Eksemplene over illustrerer at selv en kort melding kan utløse spekulasjoner, følelser og kroppslige symptomer. I tillegg påvirkes kropp og sinn om man frykter verst tenkelige scenario, noe som på sikt kan få konsekvenser for fysisk og psykisk helse.

Når en situasjon tolkes som potensielt faretruende starter hjernen en stressreaksjon som mobiliserer oss til flukt eller forsvar (fight or flight).  Det var nettopp denne reaksjonen som bidro til at våre forfedre overlevde for tusenvis av år siden, både i kamp og under jakt etter ville dyr. I moderne tid er denne form reaksjon imidlertid ikke alltid like nyttig.

I kognitiv terapi brukes begrepet negative automatiske tanker for å beskrive tanker som utløser ubehagelige følelser og symptomer, men som nødvendigvis ikke er å stole på.

Spørsmålet er: hvordan vet man egentlig at det som kommer får negative konsekvenser?

 • Jo, hvis situasjonen tolkes utfra egne erfaringer, eller måten de vi omgås med vanligvis kommuniserer.
 • Eller dersom man ser for seg verst tenkelig scenario.

Det å få oversikt over egne tanker og tolkninger og vurdere disse på en rasjonell måte kan være nyttig. Ved å erstatte tanker som fører til økt stressnivå med tanker som er mer hjelpsomme bevarer vi roen og presterer bedre.

tankens kraft

En øvelse – du selv kan gjøre:

Velg en situasjon eller noen tanker du har hatt siste uken og som har ført til ubehagelige følelser eller kroppslige symptomer.

Still deg selv spørsmålet: Hva tenkte jeg på rett før jeg følte på ubehaget?

 • Hva sier disse tankene om deg?
 • Hva er du redd skal skje?
 • Hva er det verste som kan skje hvis det er sant?
tabell

Når du har skrevet ned tankene kan det være nyttig å revurdere dem:

 • Hvordan vet du at de stemmer? Har du noen beviser?
 • Er tankene hjelpsomme for deg nå?
 • Finnes det andre tanker som kan være mer hjelpsomme nå?
 • Hva ville du sagt til en god venn i samme situasjon, om vedkommende tenkte det samme som deg?

Det å revurdere negative automatiske tanker kan være en måte å få andre perspektiver og produsere «hjelpsomme tanker», som gjør det lettere å beholde roen og finne konstruktive løsninger.

Øvelsen kan være vanskelig å gjøre om du er midt i en situasjon, men dersom du stadig kommer borti lignende tilfeller, kan det være en nyttig oppgave slik at du er mentalt forberedt til neste gang. Noter gjerne også ned de «hjelpsomme tankene», å ta de fram når du trenger dem mest.

Tankesettet vårt er som en hvilken som helst annen vane. Det oppstår på et tidspunkt og kan fungere bra der og da, men er kanskje ikke like konstruktivt i andre sammenhenger. Trener du på øvelsen gjentatte ganger, lærer du å endre tankesettet og vanene dine til noe som kan være mer fruktbart i den situasjonen du befinner deg i nå.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Rull til toppen