Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Share on facebook
Share on linkedin

Er du en arbeidsgiver som har utfordringer med arbeidstakere med høyt sykefravær?

Har de vanlige tiltakene vært prøvd ut uten effekt?

Er situasjonen fastløst uten noen løsning i sikte?

Dersom du kan svare ja på disse spørsmålene, kan tilskudd til ekspertbistand være det du trenger. Det er gratis og enkelt å ta i bruk og innebærer at du bestiller en ekspert som skal hjelpe deg med å løse situasjonen dere står i.

Hva kan eksperten bidra med?

Eksperten kan bistå blant annet ved å:

  • kartlegge situasjonen for å finne underliggende årsaker til sykefraværet
  • kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstaker
  • utføre en arbeidsplassvurdering
  • foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstaker i stand til å utføre arbeidet sitt

Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksperten skal i en rapport oppsummere arbeidet og gi råd om tiltak som kan redusere sykefraværet.

Hvem kan ta i bruk tilskudd til ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand er et nytt initiativ/tiltak/støtteordning fra NAV som arbeidsgiver kan ta i bruk dersom:

  • en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær
  • vanlig oppfølging eller andre tiltak har vært prøvd ut eller vurdert
  • arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at dere trenger hjelp fra en tredje part

Les også 6 fakta om ekspertbistand

Hvordan søke om tilskudd til ekspertbistand?

Hvis alle kriteriene ovenfor er oppfylt kan du få hjelp gjennom å:

  • kontakte NAV Arbeidslivssenter(bare for IA bedrifter?) (tlf 55 55 33 36) for å få bekreftet at ekspertbistand er aktuelt
  • kontakte en ekspert og avtale et møte
  • søke om tilskudd til ekspertbistand via Altinn

Vil du vit mer? Les mer på NAV sine sider

Rull til toppen
Ekspertbistand seminar

Gratis frokostseminar

29. januar braker det løs med nok et gratis frokostseminar. Denne gang tar vi for oss Ekspertbistand. Vell Møtt!