GRATIS EKSPERTBISTAND TIL OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Share on facebook
Share on linkedin

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

Arbeidsgiver har som kjent plikt til å tilrettelegge for sykmeldte gjennom hele sykepengeperioden på 52 uker. Har du forsøkt det meste uten at fraværet er løst? Eller brukt andre tiltak og støtteordninger som heller ikke har ført frem?  Nå kan du som arbeidsgiver søke om midler til ekspertbistand for å finne årsaken til fraværet.

Hva er ekspertbistand?

Før du kan søke NAV om bistand, må det være enighet mellom den sykmeldte, deg som arbeidsgiver og NAV om at bruk av en uavhengig ekspert er hensiktsmessig.  Eksperten vil gjennom samtaler med arbeidstaker og arbeidsgiver vurdere arbeidsmiljø, kartlegge om det er underliggende grunn til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig. Kartlegging omfatter også tidligere tiltak som er gjennomført med hensyn til tilrettelegging, den sykmeldtes kompetanse og ferdigheter. Eksperten skal ikke gi behandling, kun avklare situasjonen for den sykmeldte og finne en løsning. Fysioterapeut og/eller ergoterapeut kan imidlertid tilby arbeidsplassvurdering som en del av ekspertbistanden.

Mål med ekspertbistand

Kartleggingen skal resultere i tilpassing av arbeidsoppgaver, foreslå tiltak som gjør den sykmeldte i stand til å utføre arbeidet eller jobbe med andre oppgaver for samme arbeidsgiver. Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Trenger du ekspertbistand?

Bruk av Ekspertbistand må godkjennes av Nav og utgifter på inntil kr 20 000,- kan i sin helhet refunderes.

DNA Kompetanse AS har den etterspurte kompetansen for å yte ekspertbistand. Vi kan også bistå arbeidsgiver i prosessen med å søke om tilskudd for å sikre at Ekspertbistanden innvilges i tråd invensjonene for bistanden.

Kontakt daglig leder Steinar Halvorsen på telefon 957 21 184 eller e-post steinar.halvorsen@dnakompetanse.no for ytterligere informasjon om hvordan vi kan bistå.

Rull til toppen
Ekspertbistand seminar

Gratis frokostseminar

29. januar braker det løs med nok et gratis frokostseminar. Denne gang tar vi for oss Ekspertbistand. Vell Møtt!