Vi gir deg 3 steg til en kickstart på Ekspertbistand

Tekst: Kjersti Rasmussen
Nav gir tilskudd til bedrifter som ønsker bistand i sykefraværssaker. Det er en enkel søkeprosess, men krever samtykke fra den ansatte. Her vil du få noen tips til hvordan du kan gå frem for å få samtykke.

I dag har jeg snakket med Ann Marit Sivertsen som er vår ekspert på denne tjenesten. Hun har samtaler med sykemeldte om hensikt, mål og fremgangsmåte ved ekspertbistand. Målet er å skape tillit mellom partene, slik at flere bedrifter kan gjøre seg nytte av ekspertbistand.

Første steget

Vi erfarer at ledere kan grue seg til å ta opp spørsmålet om ekspertbistand med den ansatte innleder Sivertsen.

Noen ledere er usikre på reaksjonen de kan få når de skal fortelle den ansatte at de ønsker å involvere en ekstern part i deres sykefraværssak, sier Sivertsen. De ønsker ikke å bidra til at saken blir enda mer fastlåst ved ikke å håndtere reaksjonen som kommer på en god nok måte. Dette er som oftest ubegrunnede bekymringer, sier Sivertsen. Vår erfaring er at i de fleste tilfeller har den ansatte et like stort ønske om å løse saken og komme tilbake i arbeid.

Sivertsen sier hun har stor forståelse for lederens situasjon. Når du først har startet dialogen og prosessen med den ansatte er det for sent å trekke seg ut, sier hun. Da må man stå for det man har sagt, og fortsette prosessen. Noen ledere sier de har følt på en ambivalens da de føler at de blir sett i kortene når en ekstern part kommer inn. Men vårt fokus er å løse saken så godt som mulig for begge parter, ikke å se hva som kunne vært gjort bedre, understreker Sivertsen.


Vendepunktet

Når den ansatte er skeptisk, kan Sivertsen ta en samtale uten leder og orientere den ansatte om hensikt, mål og fremgangsmåten ved ekspertbistand.

Målet med ekspertbistand er å bistå i prosessen slik at en kan komme til en god løsning for begge parter.

Når lederen får en sykemelding, er tett dialog med den sykemeldte med på å bygge tillit. Tilliten forsterkes ytterligere hvis leder forklarer hvorfor man følger opp og samtidig viser omsorg og ønske om å få den ansatte tilbake. Dette gjør det lettere for leder å være åpen og tidlig ute med å si at vi ønsker å oppnå ved å ta inn en ekspert, sier Sivertsen.

Gevinsten

Vi opplever at den ansatte er fornøyd med prosessen fordi det på en eller annen måte har løst saken, eller satt i gang nødvendige prosesser mot en løsning sier Sivertsen. De fleste ansatte kjenner til sine rettigheter som arbeidstakere, men i løpet av prosessen blir de mer bevisst sine plikter som arbeidstakere og hvorfor det er så viktig for leder å få løst slike saker.

Sivertsen fremhever gevinsten ved å ha en åpen kultur om sykefravær, og å snakke om det på avdelingsmøter som et naturlig punkt på agendaen. Da oppnår leder at ansatte tar kontakt om noe oppleves ugreit på arbeidsplassen, og det er lettere for leder å ta opp temaet med ansatte når det er behov for det, sier Sivertsen.

Ved å bruke ekspertbistand blir begge parter ivaretatt nettopp ved at det kreves samtykke fra den ansatte for å starte prosessen. Mange ledere og ansatte blir overrasket over hvor raskt vi løser saker når vi har dette utgangspunktet avslutter Sivertsen.

Vi i DNA Kompetanse har lang erfaring med å løse sykefraværssaker, enten de er flere år gamle, eller det dreier seg om hyppig korttidsfravær. La oss bistå i din spesielle sykefraværssak.
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram