Lavere sykefravær med kontroll på negative tanker!

Tekst: Kjersti Rasmussen 
Koronapandemien har ført til økning i symptomer på psykiske problemer som bekymring, stress, ensomhet, angst og depresjon.

Jeg har hatt en prat med min kollega Ingrid Mjanger Thorsnes som er bedriftssykepleier og kognitiv terapeut i DNA Kompetanse. Hun har lang erfaring i å bruke kognitiv terapi for at sykemeldte kan komme raskere tilbake i jobb. Jeg er Kjersti Rasmussen, markedssjef i DNA Kompetanse og i daglig kontakt med bedrifter som trenger bistand knyttet til sykefravær.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i hvordan vi tenker og tolker en negativ situasjon. Da vil vi ubevisst legge mest merke til negative hendelser. Dette påvirker både humør og arbeidslyst, og vi får en negativ oppfatning av oss selv, hverdagen vår på jobb og i livet ellers. Formålet med kognitiv terapi er å snu denne utviklingen innleder Ingrid.

Les mer og bestill kognitiv terapi
Har du medarbeidere som reagerer annerledes enn før? 

De to siste årene har vært spesielle. Hva tror du dette har gjort med folk?

Koronatiden, fra mitt perspektiv som kognitiv terapeut, har vært preget av utrygghet og uforutsigbarhet, sier Ingrid. Arbeidstakere sier de savner feedback fra lederen sin. Lederen sier det er utfordrende å være tett på medarbeidere i en travel og annerledes hverdag, særlig de på hjemmekontor eller sykmeldte. Når lederen gir feedback og anerkjenner medarbeideren, kan det bidra til redusert sykefravær og økt trivsel.

“Ledere i helse og oppvekstsektor rapporterer at det går på mestringen løs for alt de ikke rekker over. De sier de har «klump i magen» når de kommer hjem for alle medarbeiderne de ikke får fulgt opp og snakket nok med”.

- Ingrid Mjanger Thorsnes
Utrygghet og uforutsigbarhet kan føre til stress. Når vi er stresset, går hjernen i tunellmodus og blokkerer ut logisk tenkning. Den balanserte tankegangen uteblir, og vi er ikke i stand til å se ulike sider av en sak. Vi blir rett og slett mindre fleksible og mer krevende å samarbeide med.
Les mer og bestill kognitiv terapi
“Et tydelig tegn på stress er at vi ikke har overskudd til andre sine følelser, og at vi dermed går glipp av tegn på hvordan andre har det”.
- Ingrid Mjanger Thorsnes
Ingrid-Mjanger-Thorsnes-
Hvordan kan du, som leder, hjelpe en medarbeider som strever?

Først og fremst kan du legge merke til signaler som tyder på atferdsendring. Typiske tegn er å glemme mer enn før, være mindre sosial og bruke lengre tid på oppgaver enn hva som har vært vanlig tidligere.

Du kan spre kunnskap om konsekvensen av langvarig stress og invitere til en samtale om tema. Samtalen kan være mellom deg og medarbeider eller mellom en kompetent person og medarbeideren.

Når medarbeideren viser mot og tør snakke om sin egen situasjon, er det viktig at du lytter, støtter og tilbyr hjelp. Før du går i gang kan du spørre deg selv om du har overskudd til å være en støttende leder. I motsatt fall, kan du be oss om råd, hjelp og støtte til å ta fatt på dette viktige arbeidet avslutter Ingrid.

Vi i DNA Kompetanse er her for å bidra til lavere sykefravær og økt trivsel på arbeidsplassen. Vi tilbyr jobbfokusert kognitiv terapi til dine ansatte. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Les mer og bestill kognitiv terapi
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram