Hvordan har Korona påvirket arbeidsmiljøet i barnehagen?

«Vi har noen i personalet som ikke har sett familien sin på et år, så de ofrer mye for å kunne jobbe i barnehagen».
Ann Christin Müller Landaas har et brennende engasjement for at medarbeiderne i A2G frilufts-barnehage skal ha muligheten for å utvikle seg faglig og være stolt over den viktige jobben de gjør hver dag.

Barnehagen ligger i landlige omgivelser i Blådalen og består av 4 avdelinger med til sammen 26 ansatte. Ann Christin forteller at de er heldige som har god plass både ute og inne. Det er ganske uvanlig med så stor plass i forhold til antall barn og de føler seg privilegert. Hver avdeling har egen inngang, og naturlig avgrenset uteareal, som har gjort at det ikke har vært nødvendig å gjøre endringer for å ivareta de nye kravene til smittevern når det gjelder å danne grupper
Det å frarøve barna muligheten til å være med hverandre på tvers av avdelingene og å få muligheten til å «få nye venner» er et savn.
Ann Christin forteller at de var vi godt i gang med kulturbygging på tvers av avdelingene gjennom å skape en følelse av et «vi» som drar i samme retning og da Korona-pandemien satte inn. Det var mye engasjement, stolthet og glede i dette arbeidet og de lærte hvor betydningsfullt arbeidet deres var. De arrangerte felles aktiviteter for barna, og hjalp hverandre hvis noen avdelinger hadde behov for det. Dette var lærerikt og utviklende både for barna og de ansatte.

Så kom Koronaen, og vi måtte trekke oss tilbake til avdelingene. Det har vi virkelig følt på! Det å frarøve barna muligheten til å være med hverandre på tvers av avdelingene og å få muligheten til å «få nye venner» er et savn. Nå måtte vi tenke kohort og smittevern.

Det var litt frykt blant de ansatte da andre bedrifter stengte ned mens vi holdt åpent. I barnehagen kan du ikke holde avstand, der må man gjøre som man alltid har gjort enten barnet gråter eller snufser så skal det ha et trygt fang og omsorg. Vi har noen i personalet som ikke har sett familien sin på et år, så de ofrer mye for å kunne jobbe i barnehagen. Vi hadde faktisk en medarbeider som overnattet i telt utenfor barnehagen en hel uke når det var buss-streik.

Det at vi må jobbe adskilt i avdelinger har gått på bekostning av samarbeidet på tvers. Det er et savn. Hva har dette gjort med arbeidsmiljøet? Ann Christin sier at det skaper usikker når de ikke har den daglige kommunikasjonen og misforståelser kan oppstå. Trivselen har gått ned. Alt er sammensatt. Noen kjenner på savn fordi de ikke får møte alle i familien sin, og som kan gjøre noen dager tyngre. Felles for mange er frykten for smitte, enten det er på bussen til og fra jobb, eller når en kollega har fått symptomer og må teste seg. Summen av alt dette over tid påvirker trivsel.

Vi er begynt med fellesmøter igjen og prøver å jobbe oss sammen igjen på den måten.

Hva mer gjør du nå for å komme tilbake til de gode prosessene dere var så godt i gang med?

Vi hadde nylig den årlige trivselsundersøkelsen og bruker i tillegg trivselsappen «Har du det bra på jobben» som de ansatte svarer på månedlig. Vi har laget oss en felles plan for hvordan vi ønsker å forbedre oss og har satt oss mål som jeg føler vi er på god vei å imøtekomme sier Ann Christin.

Hvordan jobber dere konkret med appen? Vi presenterer først resultatet og ser på hva som er krysset av. Hvis det for eksempel handler om samarbeid, spør vi; «hva fungerer og hva ønsker vi å forsterke?». Da er det veldig kjekt å høre alt som fungerer, og det blir en påminnelse om hvor bra vi egentlig har det. Det er stort engasjement for at vi sammen skal finne gode løsninger som gjør arbeidshverdagen bedre.
Vi har lært oss å verdsette positive effekter av tiltak vi må forholde oss til
Hvordan ser du for deg tiden som ligger foran dere? Det er viktig å lytte til hva personalet selv ønsker. Faglig utvikling er en viktig del av dette, samt det å ha klare mål på hva de kan forvente fremover.

De ansatte er veldig engasjert og strekker seg langt for at barn og kollegaer skal ha gode hverdager, samt trygge foreldre. Samtidig må vi forholde oss til at vi jobber i en slags «risikosone» når det gjelder smittesituasjonen. Til nå har vi klart å holde oss smittefri, og det er vi veldig takknemlig for. Vi har mye humor og tar godt vare på hverandre. Vi har erfart hvor avhengig vi er av hverandre og at godt samarbeid er avgjørende for at hverdagene skal fungere.

Vi har lært oss å verdsette positive effekter av tiltak vi må forholde oss til som for eksempel når vi har vært på rødt nivå med kortere åpningstid. Da er vi flere voksne pr. barn gjennom hele dagen og kan utnytte verdien av dette og gi barna mer oppmerksomhet enn vi ellers får anledning til. Jeg ser også at det å jobbe mer intenst i grupper har bidratt til at relasjonene har bedret seg.
Barnehage sykefravær og arbeidsmiljø 2 (1)
Mange har nok følt veldig på en redsel for å ta med seg smitte inn på arbeidsplassen.
- Steinar Halvorsen, daglig leder i DNA Kompetanse.
Hvilke tanker har du gjort deg om arbeidsmiljø i koronatiden, og hva tror du blir viktig for ledere å jobbe med for å skape et mer robust og stabilt arbeidsmiljø fremover?

«Jeg tenker at alle har opplevd endringer i arbeidsmiljøet sitt etter Korona, uavhengig om en har vært på jobb eller om en har sittet på hjemmekontor. Ansatte i barnehager og sykehjem vet jeg har fått begrenset sin sosiale kontakt med kolleger og mange har nok følt veldig på en redsel for å ta med seg smitte inn på arbeidsplassen.
Ledelse skjer i møtet mellom leder og medarbeider, dette må ledere nå være ekstra bevisst på.
Koronatiden tror jeg har lært oss at ledere kan og må utvise stor grad av tillit til sine medarbeidere. Dette vil også gjelde etter pandemien er over og vil gjelde for ledelse uavhengig av bransje. Ledere må gå foran, kommunisere og vise retningen og så må medarbeiderne få mulighet til å realisere retningen uten for mye kontroll og med større grad av fleksibilitet ift. når og hvor arbeidet blir utført. Dette vil nok endre noe på arbeidsform og arbeidsmiljøet sammenlignet med før koronaen, og vil øke viktigheten av ledere som fokuserer på relasjoner. Ledelse skjer i møtet mellom leder og medarbeider, dette må ledere nå være ekstra bevisst på.»
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram