Savner du en sparringspartner i vanskelige sykefraværssaker?

Tekst: Kjersti Rasmussen
En av tjenestene vi i DNA Kompetanse tilbyr, er ekspertbistand i vanskelige sykefraværssaker. Jeg er markedssjef i DNA Kompetanse og ønsker å høre hvordan det oppleves å motta Ekspertbistand. I den forbindelse har jeg snakket med min kollega Benedicte Lie Engelsen, samt en leder ved en skole i Bergen Kommune som har benyttet seg av denne tjenesten.

Dette er Ekspertbistand

Ekspertbistand er et tilskudd fra NAV som bidrar til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen – både langtidsfravær og hyppig korttidsfravær. DNA Kompetanse er eksperten som tar slike oppdrag.

Benedicte Lie Engelsen i DNA Kompetanse jobber tett på bedrifter som har som mål om å forebygge sykefravær. Felles for disse bedriftene er at de ønsker å ha strukturert fokus på arbeidsmiljø gjennom å skape god tilbakemeldingskultur.

Engelsen har gjennom mange år jobbet med rådgivning og lederstøtte i forbindelse med omstillingsprosesser i bedrifter og hvordan dette påvirker ansatte.

Denne erfaringen bruker hun i møte med bedriftene som har behov for ekspertbistand i vanskelige sykefraværssaker.

Effektivt og lærerikt

De bedriftene som søker om ekspertbistand, ønsker å finne en løsning på vanskelige sykefraværssaker, fordi de ser at både bedriften og den ansatte lider under den fastlåste situasjonen. Mange av våre kunder blir overrasket over hvor effektivt det er å ta inn en ekstern part for å løse et problem sier Engelsen.

Vi har erfaring fra mange ulike saker og kommer raskt til kjernen av problemet. Noe av det som har overrasket arbeidsgivere, er hvor raskt vi avdekker et problem leder har brukt lang tid på å finne ut av, og at veien til løsning ligger ganske i overflaten.

Det som kjennetegner lederne som tar kontakt med oss for å få ekspertbistand, er at de står fast og er usikre på hva som er gode løsninger. Vi opplever at de tør å stille seg åpen for innspill og tilbakemeldinger. De inviterer inn en ekstern part som skal vurdere hvordan de jobber med sykefraværsoppfølging.
Det hender at saker løser seg nettopp fordi man får frem det som er det reelle problemet og finner løsninger der og da. 
Benedicte Lie Engelsen, DNA Kompetanse

Fra problem til løsning

Arbeidsgivere kjenner gjerne ikke til alle muligheter som ligger i virkemiddelapparatet til NAV som omhandler måten å håndtere rettigheter og plikter på. Vi har en god sykelønnsordning i Norge, og mange arbeidstakere er ikke godt nok kjent med sine plikter ved sykefravær.
Det er ikke sånn at man bare kan la være å ha dialog med arbeidsgiver om man blir syk. Arbeidstaker er ofte lite kjent med at man har plikt til å si hvor mye man faktisk kan bidra med og hvor mye man kan jobbe. Selv om alle sakene er ulike, så er det noen faktorer som går igjen. Det at bedriften og den ansatte ikke lenger ser noen løsning, og føler at de har prøvd alt.

Når saken er ferdigbehandlet skrives en rapport som arbeidsgiver kan bruke som en skriftlig dokumentasjon på at bedriften har gjort alt for å få til en løsning. Det er ikke sikkert at løsningen ligger innenfor mandatet til hverken bedriften eller ekspert, men det skaper en forpliktelse for hva man anser som videre vei. Noen ganger er den rette løsning faktisk være at ansatte må avslutte arbeidsforholdet og enten ta veien videre gjennom NAV tiltak eller søke seg en ny stilling.
Ekspertbistandsprosessen rydder i faktiske forhold og bidrar til å tydeliggjøre hva saken handler om. Det kan være mange arbeidsrettslige faktorer som spiller inn i slike prosesser. Vi er ikke jurister og kan ikke løse arbeidsrettslige tvister, men vi kan påpeke at de finnes og at de må løses.. Det hender at saker løser seg nettopp, fordi man får frem det som er det reelle problemet og finner løsninger der og da påpeker Engelsen.

Avdelingslederen jeg har snakket med jobber ved en skole i Bergen Kommune, og har brukt Ekspertbistand i en sykefraværssak.

Vi var kommet til et punkt der vi lurte på hva mer kan vi kunne gjøre i saken. Vi har tilrettelagt gjennom mange år, og hatt fokus på nærvær, men likevel ikke klart å finne en løsning.

Gjennom samtaler med eksperten, fikk vi bekreftet at vi hadde gjort det man kunne forvente av oss. For meg som leder er det gull å ha dette dokumentert.
- Det var trygt å ha en 3. part inne, og det opplevdes som en støtte både for meg som leder og for arbeidstaker.
Avdelingsleder i Bergen Kommune

Nyttig bevisstgjøring

Avdelingslederen i Bergen Kommune sier at det som er fint med ekspertbistand er at du slipper å koordinere og drive prosessen fremover. Du forholder deg til en person som du kan ringe direkte til, og som kjenner til hele saken. Konklusjonen i rapporten gjorde at vi fikk løst saken i løpet av en 3 måneders periode.

Jeg kan forstå at det kan oppleves litt skummelt å bli kikket i kortene for hvordan en har arbeidet med økt nærvær sier avdelingslederen. Men det er viktig for å få løst saken. Både arbeidstaker og arbeidsgiver må være åpen for dialog og lytte til innspill fra eksperten påpeker hun.

Vi hadde sett over tid at arbeidstakers kapasitet var redusert, men det var prosessen med ekspertbistand som førte til at vi kom i mål med at arbeidstaker reduserte stillingsprosenten.

Avslutningsvis vektlegger avdelingslederen hvor viktig det var at eksperten hjalp begge parter med å skaffe oversikt over rettigheter arbeidstaker har i forhold til økonomisk bistand.

Hva vil du si til andre ledere som har krevende sykefraværssaker?
- Det å få inn en ekstern sparringspartner var en positiv og nyttig erfaring for meg som leder, samtidig som det hjalp oss til å få løst saken.
Avdelingsleder i Bergen Kommune
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram