DNA Fokus har bidratt til lavere sykefravær

Tekst: Kjersti Rasmussen
NorTekstil er Norges ledende leverandør av tekstil og vaskeritjenester. De ser verdien av å legge til
rette for god kommunikasjon mellom ansatte og ledelse ved bruk av appen DNA Fokus. Anne
Mehus er administrativ leder i NorTekstil og jeg, som er markedssjef i DNA Kompetanse, har snakket
sammen om hvilken effekt DNA Fokus gir. Hun forteller at effekten er større enn forventet.

Internkommunikasjon på en industriell arbeidsplass er utfordrende, sier Mehus. Når produksjon
pågår har medarbeidere begrenset mulighet til å forlate arbeidsplassen, utenom korte pauser og
lunsj. Mer omfattende og tradisjonelle arbeidsmiljøundersøkelser har vært gjennomført, men ikke
på regelmessig basis. Slike undersøkelser er både tidkrevende for ansatte å svare på, i tillegg til at vi
bruker lang tid på å få analysert resultatet. På grunn av DNA Fokus, er ikke den type undersøkelse
lengre etterspurt fra ansatte, eller like nødvendig å få gjennomført for oss ledere.
Å bytte til DNA Fokus er smart, fordi ansatte kan svare via mobil og analysen går lynkjapt. Vinn, vinn,
altså.

Les mer om DNA Fokus her
Arbeidsmiljø er alle sitt ansvar
Da DNA Kompetanse lanserte DNA Fokus i 2019 som en temperaturmåler på arbeidsmiljøet, var det
et aktuelt verktøy for oss. Vi har spesielt fokus på sykefraværet knyttet til arbeidsbelastning fordi det
er travelt og stort arbeidspress. Derfor er det å kunne “ta tempen” på arbeidsmiljøet hver 6. uke en
effektiv måte å fange opp hva det er behov for å fokusere på poengterer Mehus.

Hva innebar det rent praktisk for dere å begynne med DNA Fokus?

Vi fikk bistand fra en konsulent i DNA Kompetanse ved oppstart, slik at de ansatte logget seg på.
Ansatte får en SMS hver 6. uke med beskjed om å svare. Når alle har svart får jeg tilgang til
rapporten, sier Mehus. Rapporten er enkel å lese, og jeg ser raskt hvilken retning utviklingen går i.
DNA Fokus er enkel å ta i bruk, og gjør det lettere for leder å bygge god
tilbakemeldingskultur.
Anne Mehus, NorTekstil
Det er viktig for oss å synliggjøre resultatene for de ansatte, samt tilrettelegge for dialog for å finne
gode løsninger. Vi presenterer rapporten på forskjellige måter, i møter, på oppslagstavle, eller legger
kopier tilgjengelig på informasjonsmøtene.

De ansatte skriver gode kommentarer i DNA Fokus, og det gir oss konkrete ting å jobbe med. Vi
setter sammen grupper og gir dem to påstander hver fra tilbakemeldingene. Deretter diskuterer vi
konklusjonen. Når de ansatte kommer med konkrete forslag til løsninger, har det hjulpet oss å få
frem hvor skoen trykker, og hva vi kan gjøre. Involveringen tydeliggjør at arbeidsmiljøet er alle sitt
ansvar.
Vi har innført ukentlig informasjonsmøte som et resultat av
tilbakemeldinger i DNA Fokus.
Anne Mehus, NorTekstil
Vi har brukt DNA Fokus siden høsten 2019, og har ukentlig informasjonsmøte som et resultat av
tilbakemeldinger i appen. Behov for informasjon og savn av kommunikasjon gikk mye igjen i svarene.
De ansatte ønsket for eksempel å vite om det kom gjester på omvisning, om det for eksempel var en
kunde, en elektriker som skal skifte en del, eller en maskin som skal repareres? De syntes også det var kjekt å få tall fra konsernet.

Kan du gi noen tips til andre ledere etter at dere har brukt DNA Fokus i snart to år?

DNA Fokus stiller ikke omfattende spørsmål, men gjør det enkelt for ansatte å gi signaler og konkrete
tilbakemeldinger på faktorer som påvirker deres trivsel. Den er enkel å ta i bruk, og gjør det enklere
for leder å bygge god tilbakemeldingskultur.

Ved å innføre DNA Fokus, opplever de ansatte seg verdsatt og sett. Den har skapt engasjement, samt
forståelse for at et godt arbeidsmiljø er felles ansvar.

En hyggelig tilleggseffekt for bedriften er at sykefraværet er lavere enn før, avslutter Mehus
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram