Våre Konsulenter

Her finner du oversikt over konsulenter som står klar for å hjelpe deg og din bedrift i vanskelige saker. 
Bidrar til dialog og løsning

Benedicte Lie Engelsen

Rådgiver innen forebygging av sykefravær, lederstøtte ved endringsprosesser og DNA Fokus APP og karriererådgiving
Mastergrad i organisasjonspsykologi, HR og endringsledelse. Sertifisert Coach og transisjonsrådgiver. Spisskompetanse innen omstilling og endringsprosesser med individuelt fokus samt lederstøtte, konflikthåndtering og løsningsorientert kommunikasjon, sykefraværsarbeid, arbeidsmiljø, kompetansekartlegging, karriereveiledning og rekruttering. Lang erfaring fra ulike arbeidsmarkedstiltak for å få mennesker tilbake til arbeidslivet. Ledererfaring fra privat næringsliv og drift av eget selskap.

Som rådgiver i Ekspertbistand vil Benedicte kunne bidra med et overordnet blikk, bred kunnskap fra HR faget og sykefraværsarbeid og bidra til dialog og løsning.
Benedicte Lie Engelsen
Frode (1)
Lederstøtte i krevende personalsaker

Frode Tertnes

HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten med spesialkomkompetanse innen systematisk hms-arbeid, arbeidsmiljølovverk, arbeidsmiljøsaker, konflikthåndtering og lederstøtte.
Har videreutdanning i veiledning for både organisasjoner og enkeltindivider. Frode er også sertifisert faktaundersøker i varslingssaker og konfliktsaker.
Frode holder lovpålagte 40 timers grunnkurs innen hms samt er sertifisert innen kommunikasjonsverktøyet LIFO® metoden, som handler om å øke innsikt i egen adferd og få større forståelse om hvordan din adferd påvirker andre.
Frode har arbeidet mange år som leder og har spisskompetanse innen avhengighetsproblematikk på arbeidsplasser og som lederstøtte i krevende personalsaker.
Spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø

Ann Marit Sivertsen

Leder for DNA Bedriftshelsetjeneste. Rådgiver innen forebygging av sykefravær, arbeidsmiljøsaker, arbeidsmiljølovverk og lederstøtte. Utdannet sosionom og har mange års erfaring som leder og med oppfølging av sykemeldte, med spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering, både individfokus, lederstøtte og gruppebasert. Mange års erfaring fra undervisning og foredragsholder i tema arbeidsmiljø og sykefravær.

Som rådgiver i Ekspertbistand vil Ann Marit kunne bidra med bred kunnskap om sykefraværsarbeid, regelverk , få overblikk og skape dialog og løsning.
Ann Marit (1)
Ingrid
Strukturering av sykefraværsprosessen

Ingrid Mjanger Thorsnes

Bedriftssykepleier for bedriftshelsetjenesten i DNA, veileder innen sykefraværsoppfølging samt kognitiv terapeut. Spisskompetanse innen individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Ingrid har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent. 

Hun har de senere årene jobbet mye med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og samarbeidet med ulike bedrifter og helseforetak. Som rådgiver i Ekspertbistand vil Ingrid kunne bidra med strukturering av sykefraværsprosessen, konflikthåndtering og sin kompetanse om faktorer som påvirker helse og trivsel på arbeidsplassen
Forebygging bidrar til sunnere arbeidsplasser

Truls Flønes Lillebø

Bedriftsfysioterapeut for bedriftshelsetjenesten i DNA , veileder innen sykefraværsoppfølging samt kognitiv terapeut. Truls har flere års erfaring som fysioterapeut i egen praksis, før han begynte som veileder med forebyggende og oppfølgende sykefraværsarbeid. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og holder kurs for både ledere og ansatte.
Truls har god kunnskap om de faktorer som påvirker arbeidsmiljø, den fysiske og psykiske helsen og hvordan forebygging bidrar til sunnere arbeidsplasser
Truls (1)
Steinar
Etablerer og forbetrer HR-prosessar

Steinar Halvorsen

Er dagleg leiar og HR – leiar. Erfaring med både operativt og strategisk HR-arbeid. Dette inkluderer heile kretsløpet i eit arbeidsforhold frå tilsetjing, oppfølging av nytilsette, opplæring av tilsette og leiarar, medarbeidarsamtalar, exit/avslutning av tilsetjingsforhold og å etablere og forbetre HR-prosessar.

Har vidare erfaring med omstillingsprosessar, leiar- og medarbeidarutvikling og arbeidsrett. Har gjennomført ei rekke trivsels- og arbeidsmiljøundersøkingar og handtert mange sjukefråværssaker- og prosessar saman med leiarar.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram