Tilskudd til Ekspertbistand

Tilskuddet er aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Ekspertbistand kort fortalt

Ekspertbistand er et nytt tilskudd som kom i 2020, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. 
En del av IA-avtalen
Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen
Langvarig eller hyppig sykefravær
Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen, kan årsaken være underliggende. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt
Langvarig eller hyppig sykefravær
Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats på Kr. 21 200
NAV Ekspertbistand (1)
Alle kan søke

Hvem kan få Ekspertbistand?

Alle kan søke ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.
Finner gode løsninger

Hvem er eksperten? 

Eksperten er en person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må ha offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt ha kompetanse på det området det søkes bistand til.

Eksperten skal ikke gi behandling, men gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere arbeidsmiljøet og kartlegge årsaken til sykefraværet. Eksperten skal komme med forslag til tiltak som gjør at arbeidstaker kan utføre egen jobb eller annet arbeid for arbeidsgiver. Som et ledd i tilpasning av arbeidsoppgaver for den sykmeldte, kan eksperten kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Arbeidsgiver må selv finne eksperten man ønsker å benytte.

En ekspert gir bistand på arbeidsplassen og til samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har langvarig eller hyppig sykefravær. Arbeidstakere, arbeidsgiver og NAV må være omforent at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Våre konsulenter
Få bistand

Gevinsten ved bruk av Ekspertbistand

Langtidssykefravær er ressurs – og kostnadskrevende, og det å få bistand fra en ekspert er en kjærkommen avlastning, for de aller fleste. Er det i tillegg en underliggende årsak til sykefraværet må det gjerne en ekstern fagperson til for å få en avklaring. Sist, men ikke minst så er eksperten kjent med alle typer tiltak, også de som ikke har vært vurdert.
NAV Ekspertbistand (1)

Slik søker du om Ekspertbistand

Det er veldig enkelt å søke om ekspertbistand. Etter vår erfaring har de fleste saker fått innvilget ekspertbistand. Vi kan være behjelpelig med søkeprosessen hvis det er ønskelig.  

01

Kontakte NAV
Kontakte NAV Arbeidslivssenter (tlf 55 55 33 36) for å få bekreftet at ekspertbistand er aktuelt

02

Finn eksperten
DNA Kompetanse har erfaring fra flere ekspertbistand saker. Vi er godt rustet til å hjelpe deg. 

03

Søk om tilskudd
Sist men ikke minst må du søke om tilskudd til ekspertbistand via Altinn
Har du spørsmål angående ekspertbistand?
Ikke nøl med å ta kontakt.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram