Systematisk HMS arbeid

Hva er HMS?

Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og være i forkant av risiko i de ansattes arbeidshverdag. Et godt HMS arbeid handler om systematisk å redusere risiko for farer og ulykker og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, og samtidig jobbe kontinuerlig for å videreutvikle prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift i sitt daglige HMS arbeid gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon slik at du kan legge til rette for et helsefremmed arbeidsmiljø for dine ansatte.

DNA Bedrifthelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på våre tjenester.

Hvem har ansvar for systematisk HMS arbeid og internkontroll?

Leder for virksomheten plikter å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten er å sikre at risiko og problemer oppdages og håndteres i tide.

Internkontroll er regler for hvordan arbeidsgiver skal utøve det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Hensikten er på best mulig måte å organisere og sikre HMS arbeidet og ha klare ansvarsforhold for å sikre et best mulig arbeidsforhold for hele virksomheten.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift med:

  • Risikovurdering
  • Gi råd i forkant av tilsyn fra Arbeidstilsynet, eller med lukking av pålegg etter tilsyn
  • Utarbeide handlingsplan og årsrapport
  • Deltakelse i Vernerunde
  • Deltakelse i AMU
  • Bistå i etablering og oppdatering av HMS system for skriftlig dokumentasjon av internkortroll
  • Avvikshåndtering
  • Lederopplæring i systematisk HMS-arbeid
  • Verneombudskurs

Hvorfor er det systematiske HMS arbeidet viktig?

For å ivareta et godt arbeidsmiljø skal arbeidstaker føle seg trygg for risiko for farer og ulykker og at det aktivt jobbes med helsefremmede faktorer i arbeidsmiljøet.

Selve kravet til HMS arbeidet er likt for alle virksomheter, men det er graden av risiko som setter kravet til hvor omfattende HMS arbeidet vil være

Siste nytt

Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »
DNA Fokus

Spennende nyhet! Bli Kjent med DNA Fokus!

Vi er glade for å dele med deg det vi har jobbet med den siste tiden.

Helt fra oppstarten har vi i DNA Kompetanse investert mye tid og energi på å utvikle et verktøy som kan bidra til effektiv kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere. DNA Fokus sitt formål er å gi alle virksomhetene der ute et verktøy for å sette fokus på hvordan de ansatte har det på jobben

Read More »
Stress

Hvordan forstå stress?

Stress er et begrep som de aller fleste av oss bruker i hverdagen. For noen er stresset jobbrelatert, hos andre kommer stress som følge av livsbelastninger. For mange er det kombinasjonen av alt man skal rekke over i hverdagen som fører til høyt stressnivå.

Årsaken til stress er høyst individuell og har sammenheng mellom en rekke faktorer. Stressreaksjonen er en medfødt egenskap som i tusenvis av år har vært nyttig for mennesker og pattedyr i farlige situasjoner

Read More »

Tips – Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger

På jobben er dere i siste innspurt av et prosjekt, en oppgave eller et skift. På tampen oppdager du at en kollega ikke har gjort det som var avtalt. Du vet ikke om jobben ikke er ferdigstilt, eller i verste fall ikke er gjort i det hele tatt! Du kjenner på frustrasjon eller kanskje til og med irritasjon, og lurer på hvorfor din kollega ikke har gjort oppgaven dere ble enige om. Du tenker: «Vi var jo overens om hvem som skulle gjøre hva og hvordan! Dette er så typisk. Denne personen gjør ALDRI jobben sin!»

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen