Systematisk HMS arbeid

Hva er HMS?

Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og være i forkant av risiko i de ansattes arbeidshverdag. Et godt HMS arbeid handler om systematisk å redusere risiko for farer og ulykker og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, og samtidig jobbe kontinuerlig for å videreutvikle prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift i sitt daglige HMS arbeid gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon slik at du kan legge til rette for et helsefremmed arbeidsmiljø for dine ansatte.

DNA Bedrifthelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på våre tjenester.

Hvem har ansvar for systematisk HMS arbeid og internkontroll?

Leder for virksomheten plikter å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten er å sikre at risiko og problemer oppdages og håndteres i tide.

Internkontroll er regler for hvordan arbeidsgiver skal utøve det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Hensikten er på best mulig måte å organisere og sikre HMS arbeidet og ha klare ansvarsforhold for å sikre et best mulig arbeidsforhold for hele virksomheten.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift med:

  • Risikovurdering
  • Gi råd i forkant av tilsyn fra Arbeidstilsynet, eller med lukking av pålegg etter tilsyn
  • Utarbeide handlingsplan og årsrapport
  • Deltakelse i Vernerunde
  • Deltakelse i AMU
  • Bistå i etablering og oppdatering av HMS system for skriftlig dokumentasjon av internkortroll
  • Avvikshåndtering
  • Lederopplæring i systematisk HMS-arbeid
  • Verneombudskurs

Hvorfor er det systematiske HMS arbeidet viktig?

For å ivareta et godt arbeidsmiljø skal arbeidstaker føle seg trygg for risiko for farer og ulykker og at det aktivt jobbes med helsefremmede faktorer i arbeidsmiljøet.

Selve kravet til HMS arbeidet er likt for alle virksomheter, men det er graden av risiko som setter kravet til hvor omfattende HMS arbeidet vil være

Siste nytt

Fakta om ekspertbistand

6 FAKTA OM EKSPERTBISTAND

Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær. Les også hva er ekspertbistand?  1.      Når kan du søke om ekspertbistand? Når en ansatt er sykmeldt over lang tid eller har hyppig fravær til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV. 2.      Forutsetninger for å

Read More »
Frokostseminar

Gratis frokostseminar

Lær om hvordan du kan løse vanskelige sykefraværssaker
DNA Bedriftshelsetjeneste vil gi deg konkrete eksempler på bruk av ekspertbistand og løsninger på kompliserte sykefraværssaker.

Read More »
Lavt sykefravær

Hemmeligheten bak lavt sykefravær (En modell som gir resultater) 2020

Vi har ikke tenkt å gå lengre enn til oss selv, A2G Gruppen, morselskapet vårt. Som i tillegg til å drive med arbeidsinkludering, rådgivning og veiledning, driver forretningsvirksomhet. Vi driver blant annet barnehage, profilering, logistikk og eiendomsdrift. For to til tre år tilbake hadde summen av alle forretningsvirksomhetene et høyere sykefravær enn målet vi hadde.

Read More »
Sykefravær

5 TIPS TIL DEG SOM LEDER

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

Read More »
Gratis Ekspertbistand

GRATIS EKSPERTBISTAND TIL OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem. Arbeidsgiver har som kjent plikt til å tilrettelegge for sykmeldte gjennom hele sykepengeperioden på 52 uker. Har du forsøkt det meste uten at fraværet er løst? Eller brukt

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen
Ekspertbistand seminar

Gratis frokostseminar

29. januar braker det løs med nok et gratis frokostseminar. Denne gang tar vi for oss Ekspertbistand. Vell Møtt!