Sykefravær

Forebygging Vs. Oppfølging sykemeldte

Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. Din Jobbhelse bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging.Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan DNA Bedrifthelsetjeneste bistå med?

Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med:

 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon
 • Lederstøtte for å øke lederes kompetanse på helsefremmende ledelse
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging,
 • Rådgivning og kompetanseheving for ledere på IA – arbeid og sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging og rådgivning med tanke på langtidssykemeldte
 • Støttesamtaler til arbeidstaker med mestringsveiledning
 • Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet – lovverk
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Deltakelse og bistand i dialogmøter med NAV
 • Lederstøtte i konkrete saker, komplekse sykefraværssaker og vanskelige personalsaker
 • Digital sykemelding/oppfølgingsplan
 • Samarbeid med NAV og fastlege, og hvilken økonomisk støtte man kan få fra NAV
 • Aktuelle tilbud til sykmeldte
 • Rådgivning om tilrettelegging av arbeidsplass, generelt eller når arbeidstaker har redusert arbeidsevne- nødvendige tiltak eller omplassering
 • Arbeidsplassvurdering
 • Aktivitets- og funksjonsanalyser
 • Psykososiale problemstillinger og konflikter

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

– Ledelsen er tett på medarbeidere

– Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften

– Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver

– Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer

Siste nytt

Fakta om ekspertbistand

6 FAKTA OM EKSPERTBISTAND

Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær. Les også hva er ekspertbistand?  1.      Når kan du søke om ekspertbistand? Når en ansatt er sykmeldt over lang tid eller har hyppig fravær til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV. 2.      Forutsetninger for å

Read More »
Frokostseminar

Gratis frokostseminar

Lær om hvordan du kan løse vanskelige sykefraværssaker
DNA Bedriftshelsetjeneste vil gi deg konkrete eksempler på bruk av ekspertbistand og løsninger på kompliserte sykefraværssaker.

Read More »
Lavt sykefravær

Hemmeligheten bak lavt sykefravær (En modell som gir resultater) 2020

Vi har ikke tenkt å gå lengre enn til oss selv, A2G Gruppen, morselskapet vårt. Som i tillegg til å drive med arbeidsinkludering, rådgivning og veiledning, driver forretningsvirksomhet. Vi driver blant annet barnehage, profilering, logistikk og eiendomsdrift. For to til tre år tilbake hadde summen av alle forretningsvirksomhetene et høyere sykefravær enn målet vi hadde.

Read More »
Sykefravær

5 TIPS TIL DEG SOM LEDER

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

Read More »
Gratis Ekspertbistand

GRATIS EKSPERTBISTAND TIL OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem. Arbeidsgiver har som kjent plikt til å tilrettelegge for sykmeldte gjennom hele sykepengeperioden på 52 uker. Har du forsøkt det meste uten at fraværet er løst? Eller brukt

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen
Ekspertbistand seminar

Gratis frokostseminar

29. januar braker det løs med nok et gratis frokostseminar. Denne gang tar vi for oss Ekspertbistand. Vell Møtt!