Sykefravær

Forebygging Vs. Oppfølging sykemeldte

Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. Din Jobbhelse bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging.Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan DNA Bedrifthelsetjeneste bistå med?

Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med:

 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon
 • Lederstøtte for å øke lederes kompetanse på helsefremmende ledelse
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging,
 • Rådgivning og kompetanseheving for ledere på IA – arbeid og sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging og rådgivning med tanke på langtidssykemeldte
 • Støttesamtaler til arbeidstaker med mestringsveiledning
 • Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet – lovverk
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Deltakelse og bistand i dialogmøter med NAV
 • Lederstøtte i konkrete saker, komplekse sykefraværssaker og vanskelige personalsaker
 • Digital sykemelding/oppfølgingsplan
 • Samarbeid med NAV og fastlege, og hvilken økonomisk støtte man kan få fra NAV
 • Aktuelle tilbud til sykmeldte
 • Rådgivning om tilrettelegging av arbeidsplass, generelt eller når arbeidstaker har redusert arbeidsevne- nødvendige tiltak eller omplassering
 • Arbeidsplassvurdering
 • Aktivitets- og funksjonsanalyser
 • Psykososiale problemstillinger og konflikter

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

– Ledelsen er tett på medarbeidere

– Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften

– Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver

– Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer

Siste nytt

Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »
DNA Fokus

Spennende nyhet! Bli Kjent med DNA Fokus!

Vi er glade for å dele med deg det vi har jobbet med den siste tiden.

Helt fra oppstarten har vi i DNA Kompetanse investert mye tid og energi på å utvikle et verktøy som kan bidra til effektiv kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere. DNA Fokus sitt formål er å gi alle virksomhetene der ute et verktøy for å sette fokus på hvordan de ansatte har det på jobben

Read More »
Stress

Hvordan forstå stress?

Stress er et begrep som de aller fleste av oss bruker i hverdagen. For noen er stresset jobbrelatert, hos andre kommer stress som følge av livsbelastninger. For mange er det kombinasjonen av alt man skal rekke over i hverdagen som fører til høyt stressnivå.

Årsaken til stress er høyst individuell og har sammenheng mellom en rekke faktorer. Stressreaksjonen er en medfødt egenskap som i tusenvis av år har vært nyttig for mennesker og pattedyr i farlige situasjoner

Read More »

Tips – Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger

På jobben er dere i siste innspurt av et prosjekt, en oppgave eller et skift. På tampen oppdager du at en kollega ikke har gjort det som var avtalt. Du vet ikke om jobben ikke er ferdigstilt, eller i verste fall ikke er gjort i det hele tatt! Du kjenner på frustrasjon eller kanskje til og med irritasjon, og lurer på hvorfor din kollega ikke har gjort oppgaven dere ble enige om. Du tenker: «Vi var jo overens om hvem som skulle gjøre hva og hvordan! Dette er så typisk. Denne personen gjør ALDRI jobben sin!»

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen