Kurs i konflikthåndtering

Mellommenneskelige konflikter er en naturlig del av de fleste arbeidsmiljø

Kurs i konflikthåndtering for ledere

Mellommenneskelige konflikter er en naturlig del av de fleste arbeidsmiljø. Det som er viktig er at konflikter, mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden håndteres på en forsvarlig, saklig og rettferdig måte. Konflikter på jobb som ikke blir håndtert godt nok kan utgjøre et stort arbeidsmiljøproblem.

 Den økonomiske konsekvensen for virksomheten kan bli økt sykefravær, nedsatt produktivitet, og dårlig omdømme. Når konflikter blir riktig håndtert, kan utfallet bli positivt gjennom eksempelvis forbedret samarbeid, større åpenhet og engasjement. Det kan være mange grunner til at en konflikt ikke blir løst, som at situasjonen er fastlåst og har pågått over lengre tid, eller at leder kan være for involvert til å se hva som trengs for å løse konflikten.

Vi gir opplæring i hva som kjennetegner en konflikt, hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg, arbeidstakers rett og plikt til å varsle, viktige juridiske prinsipper for korrekt saksbehandling samt ulike metoder for håndtering av konflikter.

Vi vil gi en innføring i:

Utbytte:

Kurset vil gi en god innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om et fult forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø, og hva som er leder sin rolle og oppgaver ved konflikthåndtering. Kurset vil videre gi innsikt i hva kjennetegner en konflikt og hvordan konkret håndtere denne.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forsending, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Målgruppe:

Kurset er tilrettelagt for ledere, men andre som har roller rettet mot personalarbeid kan delta

Krav til forkunnskap:

Det legges opp til at kursdeltakere har erfaring og kompetanse på personalledelse. Det er ikke krav til tidligere erfaringer med konflikthåndtering.

Vi kan ved behov tilby individuell rådgivning innen:

Rådgivning i utarbeidelse av prosedyrer for håndtering av konflikter på arbeidsplassen
Faktaundersøkelse ved klage varsel om mobbing/trakassering
Arbeidsmiljøundersøkelser
Lederstøtte for håndtering av konflikter

Uforpliktende tilbud på kurs

Vi benytter kun dine opplysninger til å besvare på din henvendelse og ivaretar din informasjon iht. personvernlovgivningen. Les mer

Eller 

Flere kurs

Rull til toppen