HMS Kurs for Ledere (40t)

DNA Kompetanse tilbyr lovpålagt grunnkurs i HMS verneombud og medlemmer av AMU, som i tillegg er tilpasset ledere.

HMS kurs for ledere, verneombud og medlemmer i AMU (40T)

DNA Kompetanse tilbyr lovpålagt grunnkurs i HMS verneombud og medlemmer av AMU, som i tillegg er tilpasset ledere.

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset er i tillegg tilpasset ledere som i følge loven har det overordnede ansvaret for at arbeidstakerne har et fult forsvarlig arbeidsmiljø. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bygge opp kompetanse for å skape en forståelse av de ulike rollene i HMS arbeidet, hva som forventes av dem, og hvordan man jobber med det systematiske HMS-arbeidet i hverdagen.

Vi vil gi en innføring i:

Utbytte:

Kurset vil gi deltakeren en god innføring i hvordan jobbe med det systematiske HMS arbeidet i bedriften, og ulike oppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot roller.

Målgruppe: 

Krav til forkunnskap:

Det er ingen krav til forkunnskap for å delta på dette kurset.  Alle kursdeltakere vil få utdelt kursmateriale som kan være til nyttig bruk både under og etter kurset.

Kursform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forsending, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Uforpliktende tilbud på kurs

Vi benytter kun dine opplysninger til å besvare på din henvendelse og ivaretar din informasjon iht. personvernlovgivningen. Les mer

Eller 

Flere kurs

Rull til toppen