Ergonomi på arbeidsplassen

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, der målet er å unngå sykdom og belastningsskader. I tillegg er god ergonomi med på å skape trivsel hos de ansatte. En ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass er forebyggende for sykefravær og således også økonomisk for bedriften. DNA Bedrifthelsetjeneste er opptatt av de fysiske forholdene på arbeidsplassen og at utstyret er tilpasset den enkelte arbeidstakers forutsetninger, da det er ulikt hvor mye belastning den enkelte mestrer før det medfører helseskade. Vi er opptatt av å se helheten i belastningene den enkelte arbeidstaker utsettes for i sin arbeidshverdag.

Kartlegging av ergonomi vil utføres av ergoterapeut eller fysioterapeut fra DNA Bedrifthelsetjeneste med erfaring og godkjenning til å uføre arbeidsplassvurderinger.

Vi kan bistå med

Vanlig årsak til sykefravær

En av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettplager. Kontorarbeidere er blant de arbeidstakerne som er høyest rammet. Forskning viser at årsaken til muskel- og skjelettplager er sammensatt, og handler om både arbeidsstilling, ensformig arbeid, stress og psykososialt arbeidsmiljø. Faktorer som påvirker kan også komme fra fritiden, og plagene har ofte sammenheng med psykiske helseutfordringer.

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering gir en helhetlig kartlegging av tilretteleggingsbehovet til den enkelte arbeidstaker og kan derfor også benyttes for å finne tilretteleggingsmuligheter som kan muliggjøre full eller gradert tilbakekomst i arbeid for sykmeldte arbeidstakere.

Hva vi gjør

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå med arbeidsplassvurderinger, og foreslå tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager, dette gjennom råd om organisering av arbeidet. Arbeidsvurderingen innebefatter en kartlegging av fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet. I etterkant av arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver motta skriftlig rapport med forslag til tiltak.

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med råd og veiledning knyttet til hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven ansatte skal utføre. Vi sørger for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaven. Vi bistår med god og jevnlig opplæring i bruk av hjelpemidler og gode, hensiktsmessige arbeidsstillinger.

DNA bedrifthelsetjeneste er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende. Bistand og vurderinger i tidlig fase ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser og ved innkjøp av nytt utstyr er derfor en viktig oppgave for oss. Våre fysioterapeuter og ergoterapeuter bistår i planlegging ved bl.a. nybygg og ombygging av arbeidslokaler og gir råd og veiledning av mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger. Vi bistår med råd og veiledning ved innkjøp av innredning som er best mulig tilpasset den enkelte ut fra ergonomi og type arbeidssituasjon.

Siste nytt

Konflikt på jobb

Reduser risikoen for konflikter på jobben

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et godt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Read More »
Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker

Read More »
Forebyggende sykefravær

Hvordan kan din bedrift jobbe forebyggende med sykefravær?

De fleste av oss merker hvordan helse og arbeid henger sammen. Dersom man har en motiverende, meningsfull og givende jobb der man trives, vil dette ofte påvirke overskuddet og gi oss bedre livskvalitet. På den motsatte siden vet vi at det å kjenne på en opplevelse av utilfredshet med arbeidsforholdet i mange tilfeller vil påvirke helsen negativt, og på sikt kanskje føre til sykefravær.

Read More »
Det digitale arbeidsmiljøet

Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver

Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig.

Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.

Read More »
Lede på avstand

Store avstander krever ledere som er tett på

Når andelen medarbeidere på hjemmekontor øker, endres leder sitt forhold til sine medarbeidere. Å lede ansatte som jobber hjemmefra krever at du er tett på og har kontinuerlig dialog med hele teamet. Som leder blir det også viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv.

Read More »
Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen