Ergonomi på arbeidsplassen

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, der målet er å unngå sykdom og belastningsskader. I tillegg er god ergonomi med på å skape trivsel hos de ansatte. En ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass er forebyggende for sykefravær og således også økonomisk for bedriften. DNA Bedrifthelsetjeneste er opptatt av de fysiske forholdene på arbeidsplassen og at utstyret er tilpasset den enkelte arbeidstakers forutsetninger, da det er ulikt hvor mye belastning den enkelte mestrer før det medfører helseskade. Vi er opptatt av å se helheten i belastningene den enkelte arbeidstaker utsettes for i sin arbeidshverdag.

Kartlegging av ergonomi vil utføres av ergoterapeut eller fysioterapeut fra DNA Bedrifthelsetjeneste med erfaring og godkjenning til å uføre arbeidsplassvurderinger.

Vi kan bistå med

Vanlig årsak til sykefravær

En av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettplager. Kontorarbeidere er blant de arbeidstakerne som er høyest rammet. Forskning viser at årsaken til muskel- og skjelettplager er sammensatt, og handler om både arbeidsstilling, ensformig arbeid, stress og psykososialt arbeidsmiljø. Faktorer som påvirker kan også komme fra fritiden, og plagene har ofte sammenheng med psykiske helseutfordringer.

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering gir en helhetlig kartlegging av tilretteleggingsbehovet til den enkelte arbeidstaker og kan derfor også benyttes for å finne tilretteleggingsmuligheter som kan muliggjøre full eller gradert tilbakekomst i arbeid for sykmeldte arbeidstakere.

Hva vi gjør

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå med arbeidsplassvurderinger, og foreslå tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager, dette gjennom råd om organisering av arbeidet. Arbeidsvurderingen innebefatter en kartlegging av fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet. I etterkant av arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver motta skriftlig rapport med forslag til tiltak.

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med råd og veiledning knyttet til hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven ansatte skal utføre. Vi sørger for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaven. Vi bistår med god og jevnlig opplæring i bruk av hjelpemidler og gode, hensiktsmessige arbeidsstillinger.

DNA bedrifthelsetjeneste er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende. Bistand og vurderinger i tidlig fase ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser og ved innkjøp av nytt utstyr er derfor en viktig oppgave for oss. Våre fysioterapeuter og ergoterapeuter bistår i planlegging ved bl.a. nybygg og ombygging av arbeidslokaler og gir råd og veiledning av mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger. Vi bistår med råd og veiledning ved innkjøp av innredning som er best mulig tilpasset den enkelte ut fra ergonomi og type arbeidssituasjon.

Siste nytt

Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »
DNA Fokus

Spennende nyhet! Bli Kjent med DNA Fokus!

Vi er glade for å dele med deg det vi har jobbet med den siste tiden.

Helt fra oppstarten har vi i DNA Kompetanse investert mye tid og energi på å utvikle et verktøy som kan bidra til effektiv kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere. DNA Fokus sitt formål er å gi alle virksomhetene der ute et verktøy for å sette fokus på hvordan de ansatte har det på jobben

Read More »
Stress

Hvordan forstå stress?

Stress er et begrep som de aller fleste av oss bruker i hverdagen. For noen er stresset jobbrelatert, hos andre kommer stress som følge av livsbelastninger. For mange er det kombinasjonen av alt man skal rekke over i hverdagen som fører til høyt stressnivå.

Årsaken til stress er høyst individuell og har sammenheng mellom en rekke faktorer. Stressreaksjonen er en medfødt egenskap som i tusenvis av år har vært nyttig for mennesker og pattedyr i farlige situasjoner

Read More »

Tips – Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger

På jobben er dere i siste innspurt av et prosjekt, en oppgave eller et skift. På tampen oppdager du at en kollega ikke har gjort det som var avtalt. Du vet ikke om jobben ikke er ferdigstilt, eller i verste fall ikke er gjort i det hele tatt! Du kjenner på frustrasjon eller kanskje til og med irritasjon, og lurer på hvorfor din kollega ikke har gjort oppgaven dere ble enige om. Du tenker: «Vi var jo overens om hvem som skulle gjøre hva og hvordan! Dette er så typisk. Denne personen gjør ALDRI jobben sin!»

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen