Ergonomi på arbeidsplassen

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, der målet er å unngå sykdom og belastningsskader. I tillegg er god ergonomi med på å skape trivsel hos de ansatte. En ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass er forebyggende for sykefravær og således også økonomisk for bedriften. DNA Bedrifthelsetjeneste er opptatt av de fysiske forholdene på arbeidsplassen og at utstyret er tilpasset den enkelte arbeidstakers forutsetninger, da det er ulikt hvor mye belastning den enkelte mestrer før det medfører helseskade. Vi er opptatt av å se helheten i belastningene den enkelte arbeidstaker utsettes for i sin arbeidshverdag.

Kartlegging av ergonomi vil utføres av ergoterapeut eller fysioterapeut fra DNA Bedrifthelsetjeneste med erfaring og godkjenning til å uføre arbeidsplassvurderinger.

Vi kan bistå med

Vanlig årsak til sykefravær

En av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettplager. Kontorarbeidere er blant de arbeidstakerne som er høyest rammet. Forskning viser at årsaken til muskel- og skjelettplager er sammensatt, og handler om både arbeidsstilling, ensformig arbeid, stress og psykososialt arbeidsmiljø. Faktorer som påvirker kan også komme fra fritiden, og plagene har ofte sammenheng med psykiske helseutfordringer.

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering gir en helhetlig kartlegging av tilretteleggingsbehovet til den enkelte arbeidstaker og kan derfor også benyttes for å finne tilretteleggingsmuligheter som kan muliggjøre full eller gradert tilbakekomst i arbeid for sykmeldte arbeidstakere.

Hva vi gjør

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå med arbeidsplassvurderinger, og foreslå tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager, dette gjennom råd om organisering av arbeidet. Arbeidsvurderingen innebefatter en kartlegging av fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet. I etterkant av arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver motta skriftlig rapport med forslag til tiltak.

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med råd og veiledning knyttet til hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven ansatte skal utføre. Vi sørger for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaven. Vi bistår med god og jevnlig opplæring i bruk av hjelpemidler og gode, hensiktsmessige arbeidsstillinger.

DNA bedrifthelsetjeneste er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende. Bistand og vurderinger i tidlig fase ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser og ved innkjøp av nytt utstyr er derfor en viktig oppgave for oss. Våre fysioterapeuter og ergoterapeuter bistår i planlegging ved bl.a. nybygg og ombygging av arbeidslokaler og gir råd og veiledning av mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger. Vi bistår med råd og veiledning ved innkjøp av innredning som er best mulig tilpasset den enkelte ut fra ergonomi og type arbeidssituasjon.

Siste nytt

Fakta om ekspertbistand

6 FAKTA OM EKSPERTBISTAND

Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær. Les også hva er ekspertbistand?  1.      Når kan du søke om ekspertbistand? Når en ansatt er sykmeldt over lang tid eller har hyppig fravær til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV. 2.      Forutsetninger for å

Read More »
Frokostseminar

Gratis frokostseminar

Lær om hvordan du kan løse vanskelige sykefraværssaker
DNA Bedriftshelsetjeneste vil gi deg konkrete eksempler på bruk av ekspertbistand og løsninger på kompliserte sykefraværssaker.

Read More »
Lavt sykefravær

Hemmeligheten bak lavt sykefravær (En modell som gir resultater) 2020

Vi har ikke tenkt å gå lengre enn til oss selv, A2G Gruppen, morselskapet vårt. Som i tillegg til å drive med arbeidsinkludering, rådgivning og veiledning, driver forretningsvirksomhet. Vi driver blant annet barnehage, profilering, logistikk og eiendomsdrift. For to til tre år tilbake hadde summen av alle forretningsvirksomhetene et høyere sykefravær enn målet vi hadde.

Read More »
Sykefravær

5 TIPS TIL DEG SOM LEDER

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

Read More »
Gratis Ekspertbistand

GRATIS EKSPERTBISTAND TIL OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem. Arbeidsgiver har som kjent plikt til å tilrettelegge for sykmeldte gjennom hele sykepengeperioden på 52 uker. Har du forsøkt det meste uten at fraværet er løst? Eller brukt

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen
Ekspertbistand seminar

Gratis frokostseminar

29. januar braker det løs med nok et gratis frokostseminar. Denne gang tar vi for oss Ekspertbistand. Vell Møtt!