Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg ønsker å opprettholde et lavt sykefravær 

Vi mennesker er ganske likt skrudd sammen når det handler om behovet for å føle seg anerkjent, kjenne på mestring og at vi blir hørt og sett når vi ytrer oss på arbeidsplassen. Dersom vi opplever det motsatte, responderer vi med stressrespons og mistrivsel.   

Forskning som STAMI har gjennomført viser at ansatte som opplever følgende faktorer på jobb har mindre sykefravær og økt trivsel og ytelse:  

 • God rolleavklaring, organisering og planlegging av arbeidsoppgavene  
 • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon.   
 • Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.  
 • Balanse mellom innsats og belønning.   
 • Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.  
 • Rettferdig og støttende lederskap.   
 • Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.  
 • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres.   
 • Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.  
 • Høy grad av ansattmedvirkning.   
 • Fruktbare partssamarbeid der både ansatte og ansattrepresentanter involveres aktivt i viktige prosesser og beslutninger i arbeidsdagen bidrar til økt motivasjon og eierskap til arbeidsplassen  
UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

VÆR TETT PÅ SOM LEDER  

Hvordan kan leder plukke opp hva de ansatte kjenner på, og om de nevnte forutsetningene er til stede? Den årlige trivselsundersøkelsen og medarbeidersamtalen er viktige HMS forankrede virkemidler for å plukke opp hvordan de ansatte har det på jobb. Vi erfarer imidlertid at evnen til å skape gode relasjoner mellom leder og ansatt er en suksessfaktor for å ha mulighet til å forebygge og ta tak i utfordringene før de vokser seg for store.   

Leder kan ved hjelp av pulsmålinger ta temperaturen på hva som rører seg hos de ansatte. Ved å ta i bruk pulsmålingsappen DNA Fokus kan virksomheten systematisk arbeide med de faktorene som skaper trivsel. Dersom ansatte rapporterer om faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker helsen deres negativt, er pulsmålingsresultatene et nyttig utgangspunkt for å sammen utarbeide tiltak for å gjenopprette trivsel og mestring.   

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram