Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har ledere som trenger økt kompetanse i sykefraværs oppfølging

DNA Kompetanse tilbyr kurs i sykefraværsoppfølging. Vi kan også bistå med individuell og gruppebasert lederveiledning.  

Sykefraværsoppfølging, forebygging, riskokartlegging og trygge arbeidsmiljø er et viktig tema på våre HMS kurs. Sjekk tidspunkt for neste planlagte kurs HER

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

VÆR TETT PÅ SOM LEDER  

Hvordan kan leder plukke opp hva de ansatte kjenner på, og om de nevnte forutsetningene er til stede? Den årlige trivselsundersøkelsen og medarbeidersamtalen er viktige HMS forankrede virkemidler for å plukke opp hvordan de ansatte har det på jobb. Vi erfarer imidlertid at evnen til å skape gode relasjoner mellom leder og ansatt er en suksessfaktor for å ha mulighet til å forebygge og ta tak i utfordringene før de vokser seg for store.   

Leder kan ved hjelp av pulsmålinger ta temperaturen på hva som rører seg hos de ansatte. Ved å ta i bruk pulsmålingsappen DNA Fokus kan virksomheten systematisk arbeide med de faktorene som skaper trivsel. Dersom ansatte rapporterer om faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker helsen deres negativt, er pulsmålingsresultatene et nyttig utgangspunkt for å sammen utarbeide tiltak for å gjenopprette trivsel og mestring.   

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram