Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har inntrykk av at arbeidsbelastningen er for stor for noen av de ansatte 

STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) og NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø) forsker fortløpende på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefravær. Det som er påvist at påvirker sykefraværet mest er:  

Gir høyere sykefravær:  

 • Repetitive bevegelser  
 • Arbeid med mye bøying av nakke og rygg  
 • Høye krav kombinert med lav kontroll  
 • Mobbing   
 • Skiftarbeid  

Gir lavere sykefravær:  

 • Kontroll over arbeidet (selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse)  
 • Kontroll over arbeidstid   
 • Bra sosialt klima  

Kilde: Stami – basert på 2560 forskningsrapporter publisert mellom 1990 og 2015. 

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

I samtale med medarbeider omkring hvilke arbeidssituasjoner som oppleves som særskilt krevende, kan det komme nyttig informasjon. Arbeidsgiver kan bistå medarbeider til å sortere hva som skal prioriteres, bidra til forventningsavklaring og eventuelt snakke om ulike muligheter for tilrettelegging. 

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljøloven en særskilt tilretteleggingsplikt for ansatte som står i fare for å bli sykemeldt, eller som er gradert sykemeldt. Denne plikten gjelder uavhengig av om fraværet er arbeidsrelatert eller ikke.   

Det er sentralt å få kartlagt hvilke arbeidsoppgaver som kan gjennomføres, evt hvilke tilpasninger som må til for å klare å gjennomføre dem. De fleste ansatte er på forhånd ukjent med mulighetene for midlertidig tilrettelegging. Et tips kan derfor være å i forkant be den ansatte tenke gjennom og skrive ned:  

 • Hvilke konkrete arbeidsoppgaver kjennes realistisk ut å gjennomføre?  
 • Hvilke arbeidsoppgaver gir selvtillit og mestring?  
 • Hvor mange timer om gangen?  
 • Skal arbeidstiden tilpasses?  

I denne utredningsfasen kan det være nyttig å benytte et funksjonsvurderingsskjema. På denne måten kan det være lettere å danne seg et bilde over de ulike arbeidsoppgavene – og ta stilling til hva som kan gjennomføres, hva som delvis kan gjennomføres og hva som ikke kan gjennomføres.  

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram