Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har ansatte som har vært sykemeldt i over et år, men som kan være på vei tilbake

Arbeidsgiver har ansvar for oppfølging i hele sykefraværsperioden. I dialog med arbeidstaker, skal man i hele løpet drøfte og teste ut tilpasninger på arbeidsplassen og inn mot oppgavene dine slik at du kan jobbe. Les mer om tilrettelegging her.  

Den ansatte har plikt til å være med og finne løsninger med mål om å komme tilbake i jobb. Dersom maksdato for sykepenger nærmer seg, og det ikke er en åpenbar løsning på sykefraværet, kan det være hensiktsmessig å kalle inn til Dialogmøte 3. 

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Hvem kaller inn til dialogmøte 3? 

Både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder kan be om at det avholdes dialogmøte 3 (NAV.no)

Hensikten med dialogmøte 3 er å gjennomgå situasjonen og komme frem til videre tiltak som kan hjelpe arbeidstaker tilbake i jobb, samt å bli enige om en plan om veien videre. 

Hva bør du som arbeidsgiver gjøre før dialogmøte 3? 

  • Oppdatere oppfølgingsplanen som dere laget i forbindelse med første og andre dialogmøte 
  • Vurdere om det kan være hensiktsmessig å koble på en ekstern rådgivende part. Eksempler på dette kan være bedriftshelsetjenesten, eller gjennom å bruke ordningen ekspertbistand 
  • Dersom det ikke har blitt vurdert til nå, kan arbeidsgiver foreslå at det vurderes et arbeidsrettet tiltak eller tilskuddsordninger i regi av NAV. Disse tiltakene kan innebære muligheter for å gjøre retur til arbeidsplassen. Les mer om arbeidsrettede tiltak.  

En positiv og inkluderende dialog med den sykemeldte kan bistå til økt psykologisk trygghet, og at den ansatte kommer raskere tilbake. Ved å inkludere den ansatte på sosiale tilstelninger og fredagslunsj kan arbeidsgiver bidra til at avstanden til arbeidsplassen reduseres. Terskelen til å komme tilbake igjen på jobb kan dermed oppleves lavere når den ansatte kjenner seg trygg og ønsket på arbeidsplassen. 

Det bør vurderes om det er andre stillinger i virksomheten som kan være aktuelle for arbeidstaker.  

Dersom arbeidstaker er i et arbeidsrettet tiltak eller ekspertbistandtiltak via NAV kan arbeidstaker fritt gå på topp av bemanningen (utprøving) internt i virksomheten selv om vedkommende er 100% sykemeldt. Denne ordningen gjelder imidlertid kun i sykepengeperioden. Dette kan være en hensiktsmessig metode der både arbeidsgiver og arbeidstaker kan undersøke hvordan arbeidsevnen er med andre type oppgaver/arbeidstid osv. 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram