Tilbake til sykefraværsbarometet

En av mine ansatte står på randen til en sykemelding

Ledere oppdager sjeldent at ansatte har det vanskelig før det har gått så langt at forholdene påvirker arbeidsoppgavene.  

I så måte kan arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler være nyttige verktøy for å avdekke uheldige forhold på jobb eller privat. Ulempen med denne type undersøkelser er at de som regel gjennomføres en gang i året.  

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Hva kan du som leder gjøre? 

Tidlig dialog er stort sett det viktigste verktøyet man har for å lykkes med å skape trygge rammer og god kommunikasjon med medarbeidere. Planlegg rammene for en samtale ved å sette av god tid. Forbered deg også på gode spørsmål og formuleringer. Det er fornuftig å være direkte og åpen i kontakten. Et eksempel på hvordan man innleder en samtale kan være: «Jeg opplever at du ikke er så glad for tiden, og lurer på om du har det vanskelig på noen måte». Ha fokus på å lytte og la medarbeideren få snakke ut om egen opplevelse. Vent med å gi råd eller komme med motargumenter. 

I denne type samtale er det viktig at du er deg selv, men unngå at samtalen blir for personlig. Si fra dersom den ansatte tar opp ting som det er bedre at vedkommende snakker med legen eller andre om. Påse at du ikke går inn i terapeutrollen. Tema bør være arbeidssituasjonen, og utfordringene der. Kartlegg om vedkommende får støtte fra andre, hvordan medarbeideren mener arbeidsinnsatsen påvirkes, og hvordan han/hun opplever å bli møtt av andre kollegaer.  

Ofte medfører psykiske helseutfordringer stor grad av selvkritikk og nedsatt selvfølelse. Kom gjerne med eksempler på hvordan medarbeideren er betydningsfull ved å tilbakemelde hvordan du selv opplever at personen fungerer på jobben. Legg vekt på det positive. 

Det kan være nyttig å kartlegge innenfor hvilke områder medarbeider kjenner mestring. Vær åpen for å tilrettelegge arbeidsoppgaver så langt det lar seg gjøre. Men husk at tilrettelegging er en midlertidig ordning. 

Et generelt råd er at det er sentralt å fokusere på forebygging og helsefremmende arbeidsplass. Dette kan gi seg utslag i økt jobbtilfredshet hos ansattgruppen og færre jobbrelaterte plager. 

Ved hjelp av DNA Kompetanse sin app «Har du det bra på jobben» kan bedriften imidlertid fortløpende ta temperaturen på hvordan de ansatte har det.  Gjennom hyppige målinger en gang i måneden kan medarbeiderne anonymt melde om utfordringer knyttet til egen helse, mobbing, arbeidsbelastning etc.  

Leder vil på denne måten få oversikt over hva som rører seg i avdelingen, samt hvor mange ansatte som melder om utfordringer innenfor ulike måle parameter og kan iverksette tiltak.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram