Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har utfordringer i arbeidsmiljøet

Når vi snakker om forebygging av sykefravær er det nyttig å se på hvilke deler av arbeidet som kan være en kilde til økt stress, sykdom eller skade. Kan arbeidet planlegges, gjennomføres eller organiseres på mer helsefremmende måter?  

På mange arbeidsplasser har man arbeidsoppgaver som er kilde til en stor risiko for fysiske skader – og som altså kan bli en direkte og åpenlys årsak til sykefravær. Kutter man av seg en finger i sirkelsagen i arbeidstiden vil dette helt klart være en arbeidsrelatert skade.   

Det er derimot en stor utfordring for arbeidsgiver at de færreste ansatte melder inn dersom fraværet skyldes psykososiale arbeidsmessige forhold. Ofte oppdager ikke leder at den ansatte har det vanskelig før det har gått så langt at det går ut over arbeidsoppgavene.   

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler kan være nyttige verktøy for å avdekke uheldige forhold på jobb eller privat. Ulempen med denne type undersøkelser er at de som regel gjennomføres en gang i året, og dermed kan vi glippe på disse tegnene som ved tidlig inngripen kan forebygge sykefravær.  Her kan du lese mer om tegn du som leder kan se etter som kan være grunn til bekymring, og få tips til gjennomføring av den gode samtalen.  

Helsen vår påvirkes av hvordan vi har det på jobb. Dersom vi har eksisterende helseplager kan disse forverres av arbeidsmessige forhold, for eksempel mye støy, tungt fysisk arbeid, stress, turnusarbeid, konflikter og så videre.  

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. På Arbeidstilsynet sine nettsider finner man nyttige skjema og maler som fritt kan benyttes i denne prosessen. 

Forskning viser at en bransjespesifikk tilnærming til arbeidsmiljø gir de beste resultatene. Ved å la de ansatte aktivt medvirke i denne prosessen økes den enkeltes eierskap til viktigheten av å bidra til et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. 

  • Her finnes faglig oppdatert kunnskap og verktøy tilpasset virksomhetenes bransje.  
  • Et gratis verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Dette er basert på forskning og spesialtilpasset ulike bransjer for å hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. 
  • Dette verktøyet sikrer god ansattmedvirkning. De ansatte skal delta aktivt i utarbeidelse av beskrivelsen av hvilke arbeidsmiljøfaktorer som gjelder på arbeidsplassen, samt utarbeide spesifikke tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram