Ann Marit Sivertsen

Lang erfaring fra ledelse og oppfølging av sykemeldte, med spisskompetanse på psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Utdannet sosionom og har mange års erfaring fra undervisning, veiledning og foredrag.

Ann Marit Sivertsen
Tilsyn arbeidstilsynet 2020

Hva kan du forvente deg ved tilsyn fra arbeidstilsynet?

Hvert år publiserer Arbeidstilsynet sine prioriterte nasjonale næringsaktiviteter for tilsyn. I 2020 gjelder dette bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. Næringsområdene er valgt ut da de vurderes som bransjer med stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsforhold. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Rull til toppen