Av Truls Lillebø , Publisert den 6. september 2021

Vil du spare kr 400 000,- i året for virksomheten din?

Hva om det fantes en metode for å spare flere hundretusen kroner i året, og som ikke innebar å senke verdien på produktet eller tjenestene til virksomheten din? Hva om denne metoden også førte til mer tilfredse ansatte, mindre turn-over og hjalp dere med å rekruttere kvalifisert personell? Et bedre arbeidsmiljø vil kunne gjøre alt dette, og din bedriftshelsetjeneste er din viktigste støttepartner i den prosessen.

Hva koster sykefraværet virksomheten din? 

I følge Oslo Economics (2018) koster arbeidsrelatert sykefravær samfunnet 75 milliarder kroner hvert år. Av disse betaler bedriftene ca. 30 milliarder i form av sykepenger, fravær og redusert produktivitet. Dette er store tall, men hvor stor andel av denne regningen sitter din bedrift igjen med? 

DNB har laget en sykefraværskalkulator der du kan plotte inn verdiene som tilsvarer din bedrift og få et representativt tall på hvor mye sykefraværet deres koster dere hvert år. 

For eksempel vil en bedrift med 30 årsverk og gjennomsnittlig årslønn på kr 400.000 med et sykefravær på 7,5% (kort- og langtidsfravær) ha en årlig kostnad på grunn av sykefravær på 1,5 millioner kroner. 

 
Forskning viser at så mye som 20-50% av legekonsultasjoner kan være arbeidsrelatert, spesielt rettet mot muskel- og skjelettlidelser. Tiltak som kan senke korttidssykefraværet med bare 1% vil, for eksempelbedriften over, kunne spare virksomheten for opp mot 400.000 kroner per år. 

Hvordan vet du om ditt sykefravær er representativt for bransjen? 

På Nav sine arbeidsgiversider kan du få oversikt over hvor stort sykefraværet er i virksomheten din, men også hvordan sykefraværet hos dere er i forhold til andre bedrifter i samme bransje. 

Har dere lite ulykker og skader på arbeidsplassen?  

Arbeidsrelatert sykefravær handler ikke bare om ulykker og eksponeringer av fysisk eller kjemisk art på arbeidsplassen. Det handler i stor grad om organisatoriske og psykososiale forhold. Psykososiale og organisatoriske faktorer som kan påvirke sykefraværet kan være: 

  • relasjoner til leder og kollegaer 
  • mulighet til innflytelse 
  • motstridende krav/rollekonflikter 
  • forholdet mellom kravene som stilles og den ansattes opplevelse av autonomi 
  • sosial støtte 

Hvordan skal dere gå frem for å jobbe med arbeidsmiljø og dermed sykefraværet? 

En måte å senke sykefraværet på er å aktivt samarbeide med en bedriftshelsetjeneste. Ved å jobbe systematisk og kunnskapsbasert, vil bedriftshelsetjenesten kunne hjelpe din virksomhet med å avdekke hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er relevante hos deg og gjøre denne kunnskapen om til konkrete tiltak i samarbeid med de ansatte. Tiltak trenger ikke å koste mye penger, men vil kunne spare virksomheten for mye tapte ressurser. På nettsiden til idebanken vil du kunne finne mange eksempler på hvordan virksomheter i ulike bransjer har jobbet med arbeidsmiljøet og dermed senket sykefraværet betraktelig. 

Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten deres i dag og spør de hvordan dere sammen kan finne hvilke arbeidsmiljøfaktorer dere har i deres virksomhet, og hva som kan gjøres for å påvirke dem. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Truls Lillebø
Bedriftfysioterapeut og kognitiv veileder. Flere års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og faktorer som påvirker arbeidsmiljø.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram