Av Kjersti Rasmussen , Publisert den 12. januar 2022

Ta vare på medarbeidere med DNA Fokus!

Pandemien har endret de fysiske arbeidsforholdene på mange arbeidsplasser. Den nære kontakten vi tidligere tok som en selvfølge, er erstattet med hjemmekontor og digitale møter. Det å få tilbakemelding på hvordan dine medarbeidere har det er derfor viktigere enn noensinne.

DNA Fokus er et verktøy for deg som leder til å ta pulsen på hvordan dine medarbeidere har det på jobben.

Vi har utviklet DNA Fokus for at man skal ta hyppige pulsmålinger av arbeidsmiljøet. Fordelen med dette er at du som leder fortløpende avdekker faren for arbeidsrelatert sykefravær gjennom rapporter som viser hvilke områder det er viktig for deg som leder å sette fokus på. Man kan sette tidsintervaller på hvor hyppig de ansatte skal svare på undersøkelsen og får til enhver tid oppdaterte data på arbeidsmiljøet – helt automatisk! 

Høy grad av trivsel eller mistrivsel gir direkte utslag på bunnlinjen. Det å stimulere til en tilbakemeldingskultur vil ikke bare øke trivsel og engasjement, men også redusere kostnader gjennom lavere sykefravær.

Hvordan fungerer det?

DNA Fokus fungerer som en kjapp og enkel spørreundersøkelse. Via appen melder dine medarbeidere anonymt inn utfordringer som påvirker arbeidsmiljøet /sykefraværet. Du som leder kan enkelt se risikoen for sykefravær samt trivselsnivået totalt og for hver avdeling. 

Det som måles er i hvilke grad hver medarbeider trives på jobb og om de ansatte vurderer sin situasjon slik at den kan føre til sykefravær. Målingen tar også for seg fokusområder for forbedring, disse er: 

  • Samarbeid
  • Trakassering / mobbing
  • Egen helse
  • Arbeidstid
  • Arbeidsoppgaver
  • Arbeidsbelastning

Fokusområdene er ikke tilfeldig valgt. Dette er områder som forskning viser har en sammenheng med trivsel og sykefravær. Det er også mulighet for dine medarbeidere å legge inn kommentarer som konkretiserer utfordringene. 

Gjør tiltak basert på fakta!

Etter hver måling kan du som leder legge frem rapporten på et avdelingsmøte eller personalmøte og diskutere med medarbeiderne. Er det konkrete fokusområder som skiller seg ut kan du utfordre dine medarbeidere på hva som eventuelt ikke fungerer og hvordan det kan løses. Diskusjoner om utfordringer, og ikke minst å finne løsninger i felleskap, gir verdi og opplevelse av inkludering.

En slik åpen tilnærming til utfordringer har vist seg å ha en positiv effekt for trivselen på arbeidsplassen gjennom at medarbeidere får eierskap og mulighet til å påvirke det som de ønsker å forbedre. Dette bidrar til å skape en tilbakemeldingskultur og endringsvillig holdning som vil ha direkte innvirkning på arbeidsmiljøet. 

Les også DNA Fokus har bidratt til lavere sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Kjersti Rasmussen
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram