Av DNA Kompetanse , Publisert den 10. november 2020

Spennende nyhet! Bli Kjent med DNA Fokus!

Vi er glade for å dele med deg det vi har jobbet med den siste tiden. Helt fra oppstarten har vi i DNA Kompetanse investert mye tid og energi på å utvikle et verktøy som kan bidra til effektiv kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere. DNA Fokus sitt formål er å gi alle virksomhetene der ute et verktøy for å sette fokus på hvordan de ansatte har det på jobben

Ved å ta pulsen på hvordan de ansatte har det på jobben, og ta på alvor de områder de ansatte ønsker å ha fokus på, kan bedrifter etablere gode samtaler og skape reelle forbedringer. Dette er noe alle i DNA Kompetanse er opptatt av å hjelpe våre kunder med!  

Har du det bra på jobben?  

DNA Fokus er et enkelt lederverktøy, en app, som tar pulsen på arbeidsmiljøet i bedriften din. Målet med appen er at du som leder kan få oversikt over utfordringer som oppstår i arbeidsmiljøet, og håndtere dem på et tidlig tidspunkt. På den måten kan du unngå at det eskalerer til misnøye, konflikt og sykefravær. Andre fordeler er at de ansatte føler seg inkludert, får mer eierskap til sin egen trivsel og opplever at de blir sett og hørt. Har de ansatte det bra på jobben?  

Vi spurte oss selv om tradisjonelle medarbeiderundersøkelser som gjerne gjennomføres en gang i året, er tilstrekkelig for det moderne arbeidslivet? Arbeidslivet består av hyppige endringer med tanke på teknologi, kundebehov og kompetansekrav, noe som krever endringsvillighet hos både ledere og medarbeidere. De hyppige endringene stiller nye krav, der ledere og bedrifter må tenke nytt i forhold til styring og ledelse.  

Vi har utviklet DNA Fokus for at man skal ta hyppige pulsmålinger av arbeidsmiljøet. Fordelen med dette er at du som leder fortløpende avdekker faren for arbeidsrelatert sykefravær gjennom rapporter som viser hvilke områder det er viktig for deg som leder å sette fokus på. Man kan sette tidsintervaller på hvor hyppig de ansatte skal svare på undersøkelsen og får til enhver tid oppdaterte data på arbeidsmiljøet – helt automatisk!  

Høy grad av trivsel eller mistrivsel gir direkte utslag på bunnlinjen. Det å stimulere til en tilbakemeldingskultur vil ikke bare øke trivsel og engasjement, men også redusere kostnader gjennom lavere sykefravær. 

Hvordan fungerer DNA Fokus? 

DNA Fokus fungerer som en kjapp og enkel spørreundersøkelse. Via mobil-appen “har du det bra på jobben” melder ansatte anonymt inn utfordringer som påvirker arbeidsmiljøet /sykefraværet. Du som leder kan enkelt se risikoen for sykefravær samt trivselsnivået totalt og for hver avdeling.  

Det som måles er i hvilke grad hver ansatt trives på jobb og om de ansatte vurderer sin situasjon slik at den kan føre til sykefravær. Målingen tar også for seg fokusområder for forbedring, disse er:  

  • Samarbeid 
  • Trakassering / mobbing 
  • Egen helse 
  • Arbeidstid 
  • Arbeidsoppgaver 
  • Arbeidsbelastning 

Fokusområdene er ikke tilfeldig valgt. Dette er områder som forskning viser har en sammenheng med trivsel og sykefravær. Det er også mulighet for de ansatte å legge inn kommentarer som konkretiserer utfordringene.  

Som leder bruker du web-appen DNA Fokus for å få tilgang til alle svarene. 

Hvordan skal du bruke disse tilbakemeldingene?  

Etter hver måling kan du som leder legge frem rapporten på et avdelingsmøte eller personalmøte og diskutere med de ansatte. Er det konkrete fokusområder som skiller seg ut kan du utfordre dine medarbeidere på hva som eventuelt ikke fungerer og hvordan det kan løses. Diskusjoner om utfordringer, og ikke minst å finne løsninger i felleskap, gir verdi og opplevelse av inkludering. 

En slik åpen tilnærming til utfordringer har vist seg å ha en positiv effekt for trivselen på arbeidsplassen gjennom at de ansatte får eierskap og mulighet til å påvirke det som de ønsker å forbedre. Dette bidrar til å skape en tilbakemeldingskultur og endringsvillig holdning som vil ha direkte innvirkning på arbeidsmiljøet.  

Du kan lese mer om DNA Fokus på vår produktside her 

Eller kontakte oss for en gratis demo 

Les også: Slik redusert barnehage sykefraværet med 50% 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram