Av Truls Lillebø , Publisert den 12. mai 2020

Slik blir du effektiv på hjemmekontor

Vi er i en situasjon der mange av oss nærmest over natten har hjemmekontor. Her kommer tips om hvordan du får gjort jobben godt med nye og gode rutiner.

Store endringer i hverdagen kan påvirke psykisk helse. Rutiner skaper forutsigbarhet, trygghet og følelse av kontroll. Nytt arbeidssted kan bidra til at kontrollen reduseres fordi vi må bruke krefter på å etablere funksjonelle løsninger. Samtidig er kravene til effektivitet som regel de samme eller kanskje til og med høyere. Kombinasjonen av mindre kontroll og høye krav kan øke risikoen for en rekke helseproblemer.

Ifølge denne rapporten fra Buffer hvor ca. 2500 brukere ble spurt om bruk av hjemmekontor ble resultatet at de fem største utfordringene var:

1.       Skille jobb og fritid

2.       Ensomhet

3.       Samarbeid og kommunikasjon

4.       Distraksjoner hjemme

5.       Holde motivasjonen oppe

Skill jobb og fritid

Et uklart skille mellom jobb og privatliv er en form for rollekonflikt, der ulike interesser eller verdier konkurrerer med hverandre. Rollekonflikter kan oppstå dersom krav til kvalitet og effektivitet ikke lar seg forene. Men rollekonflikter kan også oppstå mellom roller på jobb og roller i privatlivet. Ifølge STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) kan denne form for rollekonflikt påvirke helse og fravær i større grad enn arbeidsmengde og krav til høyt tempo på jobben.

En måte å skille arbeid og fritid er å sette av et eget rom eller et annet egnet sted når man skal jobbe. Men ikke bruk soverommet. Det er ikke det soverommet skal brukes til. Har du ikke et eget værelse til disposisjon, finn et fysisk avgrenset sted i hjemmet.  Informer resten av husstanden om tidspunkter du skal jobbe, og at lukket dør betyr at du trenger arbeidsro. Benytter du «ikke forstyrr»-lappen på døren fortell hva det betyr. Dette må selvsagt tilpasses alderen til de du bor sammen med.

En måte å skille jobb og fritid er å foreta enkle «ritualer» for å avgrense jobb og fritid, slik som du vanligvis gjør før du går på kontoret.

  • Ta vanlig morgenstell og skift til «jobbantrekk»
  • Spis frokost med familien før du går på «kontoret»
  • Gå en tur når du er ferdig med dagens oppgaver
  • Ikke sjekk e-post og gjør «småærend» på jobb utenfor «arbeidstiden»

Ensomhet

Sosial isolering påvirker oss forskjellig avhengig av graden om man er introvert eller ekstrovert som person. Mangel på sosial kontakt kan for noen føre til kjedsomhet, frustrasjon og nedsatt konsentrasjon. Ta i bruk teknologi og hold kontakt med kollegaer, venner og familie gjennom videokonferansetjenester . Disse kan fint brukes til en kaffe- eller lunsjpause, ikke bare til formelle møter.

Samarbeid og kommunikasjon

Apropos møter, så er det svært viktig å opprettholde samarbeid og kommunikasjon på enhver arbeidsplass. Dette blir IKKE mindre viktig med hjemmekontor, men det fordres nye løsninger når du ikke lenger kan stikke hodet innom kontoret til kollegaene. Be om jevnlige møter over telefon eller videokonferanse slik at du kan:

  • Holde fokus på mål
  • Avklare forventninger
  • Diskutere problemstillinger og gi støtte
  • Følge hverandre opp
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Truls Lillebø
Bedriftfysioterapeut og kognitiv veileder. Flere års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og faktorer som påvirker arbeidsmiljø.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram