Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 17. mars 2023

Hvordan sikre trivsel og motivasjon hos arbeidstakerne! 

I arbeidslivet møter vi forhåpentlig mennesker som gir oss feedback og som vi bygger gode relasjoner med. Vi gjennomfører arbeidsoppgaver som gir oss mestring og positive utfordringer. Arbeidsplassen kan derfor være en sentral arena for å bygge identitet, selvtillit og mestring. Som spesialister i arbeidshelse er vi i bedriftshelsetjenesten opptatt av hvordan virksomheter systematisk kan gå frem for å sikre høy jobbtrivsel på arbeidsplassen.

Forskning viser at høy grad av kunnskap og eierskap til oppgavene samt tilhørighet til arbeidsplassen er faktorer som reduserer risikoen for sykefravær og turnover. En arbeidshverdag som gir denne type opplevelser er faktisk direkte helsefremmende.  

Vi vet samtidig at opplevelse av stress, mistrivsel og lav støtte i jobbhverdagen påvirker helsen vår negativt. Disse følelsene kan føre til psykisk uhelse, samt muskel- og skjelettplager.  

Følgende forhold på jobb påvirker oss negativt: 

 • Rollekonflikter. For eksempel å bli utsatt for ulike forespørsler som ikke lar seg forene, eller bli satt til oppgaver som man må gjennomføre på tross av etiske eller faglige verdier.  
 • Rolleuklarheter. Manglende forventningsavklaring eller utydelige målsettinger for arbeidsoppgavene. 
 • Mobbing, trakassering og konflikter. Utrygghet i relasjoner over tid, enten med kollegaer, leder eller kunder/brukere, vil påvirke helsen til den ansatte.  
 • Forholdet til leder og kollegaer. Opplevelse av lav tillit, samt mangel på støtte og anerkjennelse, er faktorer som er påvist at øker risikoen for sykefravær 
 • Høye krav, lav kontroll og mangel på medvirkning. Høy arbeidsmengde kombinert med lav selvbestemmelse, opplevelse av for lav kompetanse og liten mulighet til å påvirke arbeidsoppgavene. 

I det systematiske HMS arbeidet bør man derfor gjennomføre risikovurdering og kartlegging av hvilke situasjoner og forhold på arbeidsplassen som kan påvirke den ansattes motivasjon og helse negativt. Et tips er å involvere de ansatte i denne prosessen, der hver enkelt får bidra til å belyse hvilke situasjoner i arbeidshverdagen som genererer stress, frustrasjon eller usikkerhet. Sammen kan dere utarbeide en tiltaksplan som skal inneholde konkrete handlinger for å øke mestring, medvirkning og motivasjon i arbeidshverdagen.   

Alle arbeidsplasser har et psykososialt arbeidsmiljø. Hvordan kartleggingen og tiltaksplanen vil se ut i din virksomhet avhenger av arbeidets art og andre lokale forhold.  

Slik sikrer du trivsel og motivasjon hos arbeidstakerne: 

 1. God organisering, ledelse og tilrettelegging av arbeidshverdagen 

Dette innebærer god tilgang til leder, gode arbeidsbeskrivelser og forventningsavklaringer. Klar forståelse av egne oppgaver, ansvarsområder og arbeidsprosesser. 

 1. Støttende, rettferdig og bemyndiggjørende ledelse 

Forskning viser at disse tre lederprinsippene påvirker de ansattes helse og jobbtrivsel mest. 

 1. Kontroll over arbeidstid og arbeidssituasjon 

God balanse mellom jobb og privatliv, opplevelse av å kunne påvirke arbeidstidsordninger. Autonomi når det kommer til hvordan man gjennomfører arbeidsoppgavene. 

 1. Forutsigbarhet 

God informasjonsflyt vedrørende endringer, beslutninger og fremtidsplaner i virksomheten 

 1. Sosialt klima 

Godt samarbeid mellom kollegaer, positive tilbakemeldinger og kollegastøtte. Arbeidsplassen som kjelde til inkludering, vennskap og gode relasjoner. 

 1. Vektlegging av menneskelige ressurser 

Den ansatte kjenner på at ens tilstedeværelse er viktig, og at arbeidsgiver bryr seg om hvordan man har det.  

Gode HMS og HR prosesser kjennetegnes av å systematisk sikre at disse elementene er til stede i den enkelte ansattes arbeidshverdag.  

Lurer du på hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss i DNA Kompetanse, vi bistår deg gjerne! 

Kilder:  

Arbeidstilsynet 

STAMI Statens Arbeidsmiljøinstitutt 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram