Av Truls Lillebø , Publisert den 10. februar 2023

Hva kan du forvente av årsmøtet med bedriftshelsetjenesten? 

I DNA Kompetanse har vi alltid årlige møter med våre kunder. I årsmøtene blir bedriftshelsetjenesten og virksomheten enige om hvilke områder som skal prioriteres det kommende året, og dette beskrives i handlingsplanen.  

 Dette kan gjelde både fysiske, kjemiske og psykososiale forhold, og vi prioriterer i samarbeid med kunden de områdene som Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) mener er mest relevant for næringen og de ansattes arbeidshverdag.  

I tillegg kan det være ting som rører seg i virksomheten som er relevant for arbeidsmiljøet. Dette kan være omstillingsprosesser, sykefravær, konflikter eller andre psykososiale eller organisatoriske arbeidsforhold som kan oppstå uavhengig av hvilke yrke og arbeidsoppgaver de ansatte har. Disse faktorene kan kreve at virksomheten gjør noen grep for å ivareta de ansatte, og noen ganger kan bistand fra bedriftshelsetjenesten være nødvendig.  

Bedriftshelsetjenesten kan tilby lederstøtte knyttet til omstillingsprosesser, bistand til det systematiske HMS-arbeidet, kursing eller arbeidsrettede helseundersøkelser av ansatte.  

I kontakt med virksomheten kan bedriftshelsetjenesten også informere om hva som rører seg på arbeidsmiljøfronten. Vi har god oversikt over hva Arbeidstilsynet vektlegger i sine tilsyn, samt på oppdateringer i ulike HMS-relevante regelverk.  

I årsmøtet blir vi enige om hvordan samarbeidet skal se ut det kommende året. Noen kunder ønsker at vi er tettere på, gjennom jevnlig kontakt for å bistå i prosesser som bedriften gjennomgår. Dersom virksomheten har arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal bedriftshelsetjenesten være en del av utvalget. 

Uavhengig av størrelse på virksomheten og hvilken næring de opererer i, vil DNA Kompetanse alltid tilstrebe å være nær, åpen og engasjert i sine kunder. 

Kort oppsummert ser årsmøtet slik ut:  

  • Presentere årsrapport 
  • Grovkartlegging av arbeidsmiljø, hva har skjedd siden sist gjennomgang?  
  • Oppdatere handlingsplan 
  • Legge plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten  
  • Gjennomgå vanlige arbeidsmiljøfaktorer for aktuelle yrker/bransjer 
  • Hva er det som rører seg i bedriften som påvirker arbeidsmiljøet? 
  • Oppdateringer fra Arbeidstilsynet  
  • Bli enige om hvordan samarbeidet skal se ut fremover, og hvor ofte vi skal ha kontakt  
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Truls Lillebø
Bedriftfysioterapeut og kognitiv veileder. Flere års erfaring som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Han har videreutdanning innen kognitiv terapi og faktorer som påvirker arbeidsmiljø.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram