Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 5. september 2022

Hva er egentlig psykososialt arbeidsmiljø? 

Psykososialt arbeidsmiljø er et relevant tema for alle virksomheter. Hvordan vi har det på jobben i samspill med andre påvirker vår psykiske og fysiske helse. 

Arbeidstilsynet har i 2022 lansert muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte psykiske plager som sine to nye fokusområder. Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer anses å være en av hovedkildene til sykefraværet i Norge.  

Høyt arbeidspress og lav kontroll over egen arbeidssituasjon er eksempler på arbeidsmiljøfaktorer som skaper stress og aktivering hos medarbeidere. Denne aktiveringen kan enten føre til eller opprettholde plager og smerter fra muskler og skjelett. 

Andre eksempler på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer er: 

 • Vold og trusler 
 • Trakassering 
 • Høye emosjonelle krav 
 • Rollekonflikter 
 • Lite støttende ledelse 
 • Ubalanse mellom innsats og belønning 

 
Forskning viser at alle disse faktorene vil være kilde til negative følelser hos arbeidstakere. Som følge av dette kan vår psykiske helse og muskel- og skjelettsystemet vårt påvirkes negativt.  

Organisatoriske faktorer som omorganisering, jobbusikkerhet, nedbemmanning og turnusordninger er også eksempler på arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen vår. 

Når arbeidstilsynet kommer på tilsyn i virksomhetene vil de se etter HMS planer, prosedyrer og risikovurderinger som er foretatt innenfor psykososialt arbeidsmiljø. Mange virksomheter har derfor behov for å gjennomgå sine HMS planer og prosedyrer for risikokartlegging i forkant av tilsyn. Arbeidshverdagen til våre HMS rådgivere i DNA Kompetanse har hittil i 2022 derfor handlet mye om å bistå våre kunder i denne prosessen. 

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? 

Vi mennesker er ganske likt skrudd sammen når det handler om behovet for å føle seg anerkjent, kjenne på mestring og at vi blir hørt og sett når vi ytrer oss på arbeidsplassen. Dersom vi opplever det motsatte, responderer vi med stressrespons og mistrivsel.   

Forskning som STAMI har gjennomført viser at ansatte som opplever følgende faktorer på jobb har mindre sykefravær og økt trivsel, jobbengasjement og ytelse:  

 • God rolleavklaring, organisering og planlegging av arbeidsoppgavene  
 • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon 
 • Balanse mellom innsats og belønning 
 • Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør 
 • Rettferdig og støttende lederskap 
 • Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene  
 • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres  
 • Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte 
 • Høy grad av ansattmedvirkning  
 • Fruktbare partssamarbeid der både ansatte og ansattrepresentanter involveres aktivt i viktige prosesser og beslutninger i arbeidsdagen  
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram