Av Steinar Halvorsen , Publisert den 12. november 2019

Hemmeligheten bak lavt sykefravær

Firepunkts modellen har vi erfart og vet gir resultater over tid.

Vi har ikke tenkt å gå lengre enn til oss selv, A2G Gruppen, morselskapet vårt. Som i tillegg til å drive med arbeidsinkludering, rådgivning og veiledning, driver forretningsvirksomhet. Vi driver blant annet barnehage, profilering, logistikk og eiendomsdrift. For to til tre år tilbake hadde summen av alle forretningsvirksomhetene et høyere sykefravær enn målet vi hadde. Men det var også så høyt at det ble utfordrende for driften og vanskelig å levere gode tjenester.

I enkelte områder så vi at det gikk utover kvaliteten, trivselen og økonomien. 

Da lagde vi en fire punkt modell eller som vi også kaller det; hemmeligheten bak lavt sykefravær.

Poenget med denne modellen er at den går over tid. Det er ikke en quick fix. Det er en jobb man må gjøre over tid for å holde sykefraværet lavt.

Punkt 1: Mål og Retning

Det første vi begynte med var å sette et tydelig mål og en retning for det arbeidet vi skulle i gang med. Målet var da en prosent på totale sykefraværet. Da brukte vi DNBs sin sykefraværskalkulator. Der du kan legge inn tallene i din virksomhet, antall ansatte, årslønn, sykefravær på kort og lang tid og se kostnaden ved det, for å så legge inn tilsvarende med et lavere nivå for å se besparelsene.

Det er ganske oppsiktsvekkende å se tallene på makro nivå, men det blir veldig interessant når du får det ned på bedriftsnivå.

Vi satt et mål og en retning for hvordan vi skulle jobbe hos oss, med den utfordringen og hvordan vi skulle få ned sykefraværet.

Punkt 2: Rutiner

Det andre vi gjorde, var å se på rutinene både for forebygging og oppfølging. Videre gikk vi igjennom rutinene og tilpasset disse slik vi ønsker å ha det for å oppnå best effekt. Dette er viktig å forankre i hele organisasjonen, slik at alle er kjent med det. Da får man en bevissthet om at slik gjør vi det hos oss, og det blir ikke noe opplevd forskjellsbehandling i vanskelige saker, og alle vet hva som venter.

Punkt 3: Effektivere pulsmålinger

Det neste vi så på var dette med regelmessige pulsmåling på bedriften. Et eksempel på dette er en Entreprenør i Oslo som har månedlige samtaler med sine ansatte. Vi har jobbet frem en annen måte som er effektiv å gjøre det på. Vi har utviklet og forsetter å utvikle en app, som heter «har du det bra på jobben» appen. Som fanger opp de mest sentrale punktene knyttet til det arbeidsrelaterte sykefraværet, altså det man kan jobbe med for å forebygge at man får sykefravær.

Der kartlegger vi trivselen på arbeidsplassen samtidig som den kartlegger risikoen for sykefraværet.  Dette jobber vi regelmessig med etter en struktur. Spesielt barnehagen som A2G driver har hatt en enorm effekt å drive på denne måten

Punkt 4: Følge opp

Det siste vi gjør er å vurdere å følge opp, om de rutinene som vi har iverksatt om de faktisk blir fulgt.

Summen av disse fire punktene har hjulpet oss, og er den måten vi jobber på. Hvor vi over tid har sett gir resultater. Går vi to-tre år tilbake og frem til i dag har vi redusert og halvert det totale sykefraværet i A2G. Det gir en mye større forutsigbarhet, trygghet og god drift.

Firepunkts modellen har vi erfart og vet gir resultater over tid.

Video fra seminaret «hemmeligheten bak lavt sykefravær». For å holde deg oppdatert på våre fremtidige gratis seminar meld deg på nyhetsbrev her under.
Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Steinar Halvorsen
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram