Av DNA Kompetanse , Publisert den 5. januar 2021

Helsefremmende arbeidsplasser

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker Bruk tipsene våre for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Tipsene er utviklet i samarbeid med våre ergonomer, […]

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker

Bruk tipsene våre for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Tipsene er utviklet i samarbeid med våre ergonomer, fysioterapeuter, bedriftsleger og bedriftssykepleier.

7 Tips for en helsefremmende arbeidsplass  

 1. Bli involvert i arbeidsmiljøet 

Et sunt arbeidsmiljø forutsetter at alle, spesielt lederne, er involvert helt fra starten og jobber systematisk med dette.  Studier viser at ansatte trives best i situasjoner der man er med å påvirke målsettinger, tiltak og beslutninger. Det er derfor viktig å ta de ansatte med i dette arbeidet. 

 1. Undersøk hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er relevante i virksomheten   

Arbeidsmiljø er ofte assosiert med fysiske/mekaniske og kjemiske/biologiske faktorer. Men organisatoriske og psykososiale faktorer bidrar minst like mye til arbeidsglede og motivasjon, som igjen påvirker helsen til en person og en organisasjon. Ved å ta i bruk et verktøy som gir deg oversikt over arbeidsrelaterte faktorer som påvirker de ansattes trivsel, får du som leder jevnlig en indikasjon på hvordan det står til. 

Faktorer som er viktige å få oversikt over, som også forskning viser påvirker ansattes arbeidsglede og fare for sykefravær, er:  

 • Rollekonflikter 
 • Samarbeids- og kommunikasjonskultur 
 • Hvordan arbeidet er organisert med tanke på blant annet arbeidstid, informasjonsflyt og ansatte har de verktøyene de trenger for å utføre arbeidsoppgavene 
 • Mestring av arbeidsoppgaver 
 • Arbeidsbelastning  
 • Jobbkontroll (selvbestemmelse) 
 • Støtte og sosial inkludering fra kollega og leder 
 • Egen helse 

Les mer om hvordan du kan få oversikt over arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. 

 1. Gjennomgå helsefaktorene i undersøkelsene dine 

Med fellesdiskusjoner som grunnlag kan du som leder, gjerne med støtte fra noen som har et utenforliggende perspektiv på virksomheten din, begynne å formulere hvilke forhold, prosesser, vaner og rutiner som påvirker arbeidsmiljøet hos dere. Husk å se hele mennesket: Den fysiske, psykiske og sosiale helsen vår er tett knyttet sammen. Start med å liste opp alt som allerede er på plass og fungerer for å fremme helse. Diskuter deretter hvilke endringer som kan bidra til bedre helse. Vår erfaring er at det er viktig å snakke høyt om arbeidsfaktorer som fører til økt stress. Målsettingen med dette er å forebygge en kultur der det blir høy terskel for å si ifra hvis man kjenner at helsen påvirkes negativt av arbeidet. 

 1. Lag en plan for helsearbeidet 

Sett konkrete, realistiske og målbare mål for det helsefremmende arbeidet. Det kan dreie seg om å heve verdiene i undersøkelsene, minske bruk av overtid, tydeliggjøre roller eller redusere sykefraværet (se hvor mye du kan spare ved å redusere sykefraværet her). Når en kartlegging av målene for helsearbeidet er satt opp, bør disse oppsummeres i en konkret og kronologisk handlingsplan. Bestem hva du skal gjøre, når du skal gjøre det og hvem som er ansvarlig. Gjør handlingsplanen til et levende dokument som oppdateres regelmessig.  

 1. Øk ledernes kompetanse på arbeidsmiljøfaktorer 

Hver leder har en nøkkelrolle i helsefremmende arbeid, både som forbilde og som en avgjørende del av de ansattes arbeidsmiljø. Sørg for at hver leder vet hvilke faktorer på arbeidsplassen som påvirker helsen til de ansatte, og forstår sin rolle som leder og forbilde.  

 1. Bruk arbeidsmiljøloven  

Ta utgangspunkt i helsefremmende arbeidsplasser som grunnlag og støtte for arbeidet for en helsefremmende arbeidsplass. Bli kjent med arbeidsmiljøloven for å få kunnskap om hvilke juridiske krav og føringer som gjelder for din virksomhet. For å bidra til utvikling, økt effektivitet og konkurransefortrinn, bør ambisjonsnivået for en helsefremmende arbeidsplass være høyere enn minimumskravene.  

 1. Få hjelp fra bedriftshelsetjenesten 

Et kontinuerlig samarbeid med bedriftshelsetjenesten gir deg en strategisk partner i det langsiktige helsefremmende arbeid. Arbeidshelseerfaring og et utenforliggende perspektiv kan hjelpe deg med å få øyene opp for både muligheter og risikoer som du ellers kan overse. Det er et stort spekter av ekspertise innen bedriftshelsetjenester; arbeidsmiljørådgiver, atferdsterapeut, bedriftslege, bedriftssykepleiere, helseutviklere, organisasjonskonsulenter og ergonomer. Tenk på hva slags støtte du trenger. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram