Av DNA Kompetanse , Publisert den 13. april 2021

Helse er et ledelsesspørsmål

Når man investerer i morgendagens ledere, spiller helsefremmende ledelse en viktig rolle. Friske ansatte er et must for å skape og vedlikeholde bærekraftige og produktive arbeidsplasser.

For å øke kunnskapen om hvordan helse kan være en ressurs for virksomheten, og avklare lederens rolle i å skape en sunn arbeidsplass, er det viktig å implementere dette tidlig i interne lederutviklingsprogram. Det handler både om å jobbe med egen helse som leder, men også om ansvaret du som leder har for helse og arbeidsmiljø på din arbeidsplass.

Helsearbeid – en del av ideen om bærekraft

Vi mener at helsearbeid bør være et av fundamentene for hvordan virksomheten driftes og for å sikre en bærekraftig virksomhet over tid. I lederutviklingsprogrammer bør et av temaene handle om arbeidsmiljø, sikkerhet og bærekraft for å tydeligere plukke opp det helsefremmende perspektivet. Når ansatte føler seg bra og komfortable på jobben, gjør de også en bedre jobb og arbeidsrelatert sykefravær uteblir.  

Målet bør være å innlemme helseaspektet på alle nivåer. Det er en tendens til å se helse som den ansattes ansvar, men lederen har en viktig rolle når det gjelder å skape betingelser for god helse på arbeidsplassen.  

«Det er en tendens at helse er den ansattes ansvar, men lederen har en viktig rolle når det gjelder å skape forhold for god helse på arbeidsplassen» 

Hvis man vil jobbe strategisk med helsefremmende arbeidsplasser, kan du ikke se helse som noe isolert. Vi har arbeidet med spørsmål som: “Hvordan kan jeg forfølge helsefremmende arbeid som leder?” og “Hvordan måle helse?”. Det handler om å skape bevissthet om disse spørsmålene og om å gi fremtidige ledere verktøy for å arbeide for å fremme helse i deres organisasjon. 

Les også: Nytt og enkelt lederverktøy som skaper helsefremmende arbeidsplasser. 

Det å ha søkelys på helse er inn i tiden og bør også fremover være en prioritet. Det handler både om å dempe trenden med økende sykefravær, men også om å være en attraktiv arbeidsgiver.  

Kort fortalt vil helsefremmede arbeid bidra til at ansatte utvikler seg og blir inspirert på arbeidsplassen. Det er ikke en engangsjobb, men heller en prosess der helse blir en del av selskapets strategiske tenkning og løpende drift. Det å bringe helse inn i lederutdanningen er en måte å sikre at alle går i samme retning.  

Økt bevissthet blant ansatte

En av de viktigste faktorene med helsefremmende arbeidsmiljø er å skape bevissthet blant alle ansatte og å se dette fra et arbeidsplassperspektiv. La oss ta et eksempel: på en arbeidsplass hvor man håndterer store maskiner, kjemikalier eller tar beslutning som påvirker mange, kan en person som føler seg dårlig i seg selv utgjøre en sikkerhetsrisiko.  

Når man skal definere helsefremmende arbeidsmiljø er det mange faktorer som må tas i betraktning. Det handler om å jobbe systematisk for å redusere risikoen for dårlig helse og fravær. Da er det viktig som leder å være oppmerksom og legge til rette for god dialog rundt forebygging av sykefravær. Åpenhet er viktig. Det påvirker hele gruppen hvis en ansatt føler seg dårlig.  

Et verktøy som skaper bevissthet blant ansatte og som fremmer ideen om å ta ansvar for egen arbeidsplass.  

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram