Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 7. juli 2023

Har du unge kollegaer på jobb i sommer? 

Sommermånedene bringer med seg en bølge av ungdommer som søker sommerjobber for å skaffe seg verdifull arbeidserfaring og tjene litt ekstra penger. Som arbeidsgivere og samfunn har vi et ansvar for å ta imot disse unge arbeidstakerne på en god måte, og sørge for at deres arbeidsmiljø er trygt og trivelig.  

Hvorfor må vi tenke på de unge arbeidstakerne? 

Arbeidstilsynet har identifisert ungdom som en sårbar gruppe i arbeidslivet. Ungdommer har begrenset arbeidserfaring og kan mangle kunnskap om arbeidslivets risikoer og deres rettigheter og plikter. Derfor er det avgjørende at arbeidsgivere tar ekstra hensyn når de ansetter og veileder unge arbeidstakere. 

STAMI, som forsker på arbeidsrelaterte helseproblemer, påpeker at dårlige arbeidsforhold kan ha langvarige negative konsekvenser for unges helse og fremtidige arbeidsliv. Dette understreker behovet for å sikre at de har en trygg og helsefremmende arbeidsplass. 

Forskning fra STAMI viser blant annet at unge: 

 • Har dobbelt så stor risiko for en ulykke på jobb, i forhold til sine eldre kolleger 
 • Har 40 prosent økt risiko for arbeidsrelaterte psykiske plager 
 • Har opptil 70 prosent økt risiko for arbeidsrelatert hodepine 
 • Har tre ganger økt risiko for arbeidsrelaterte hudproblemer, sammenlignet med eldre arbeidstakere 
 • Er mer utsatt for uheldige og ugunstige eksponeringer på arbeidsplassen enn eldre arbeidstakere 
 • Har 70 prosent høyere risiko for å bli utsatt for store belastninger  
 • Oftere er ansatt i midlertidige stillinger, med atypisk arbeidstid 

 
I tillegg er man som ung mer sårbar for emosjonelle belastninger og rollekonflikter. Unge kvinnelige medarbeidere har også økt risiko for seksuell trakassering.  

Hva kan arbeidsgivere gjøre for å ta imot unge arbeidstakere på en god måte?  

 • Tilrettelegging og opplæring: Sørg for at unge arbeidstakere får nødvendig opplæring og veiledning tilpasset deres ferdighetsnivå. Tydelig kommunikasjon og klare instruksjoner er essensielt. Gi dem tid og mulighet til å stille spørsmål og få hjelp når de trenger det. 
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet: Skap et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Sørg for at unge arbeidstakere har tilgang til nødvendig verneutstyr og at de er kjent med hvordan det brukes. Unge arbeidstakere må også få informasjon om særskilte risikofaktorer på jobben, farlige stoffer, ergonomi og prosesser på arbeidsplassen. 
 • Arbeidstid og hvile: Pass på at unge arbeidstakere overholder lover og regler knyttet til arbeidstid og hviletid. Sørg for at de får tilstrekkelig pause og hvile for å unngå overbelastning og utmattelse. Dette står det informasjon om på Arbeidstilsynets sider: Arbeidstid for barn og ungdom under 18 år 
 • Følg opp og evaluer: Hold jevnlig kontakt med de unge arbeidstakerne og følg opp deres arbeidsforhold. Vær åpen for tilbakemeldinger og eventuelle bekymringer de måtte ha. Dette bidrar til å skape et åpent og inkluderende arbeidsmiljø. 

Ved å ta de unge godt imot, skaper arbeidsgiver et fundament for ungdommens videre yrkeskarriere og gir dem verdifull erfaring som kan være avgjørende for deres fremtidige yrkesvalg og mestringstro. 

Næringslivet bør forplikte seg til å skape trygge og trivelige arbeidsmiljøer for unge arbeidstakere i sommer, samt i årene som kommer. Ved å investere i deres helse og trivsel, investerer vi også i en sunn og bærekraftig arbeidsstyrke for fremtiden. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram