Av DNA Kompetanse , Publisert den 8. desember 2020

Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver

Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig. Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.

11 tips for å skape et optimalt digitalt arbeidsmiljø 

Bytt stilling ofte – veksle mellom å stå og sitte 

Digitalisering betyr at arbeid utføres mer stillesittende og ofte i statiske, ensidige arbeidsstillinger. Å sitte stille lenge øker risikoen for å dø for tidlig, selv for personer som trener regelmessig. Oppmuntre ansatte til å bevege seg – for å endre stilling.  Det kan handle om å benytte hev og senk pult, ta små pauser for å bevege seg, eller foreslå at neste møte avholdes utendørs på tur. 

Jobbe hjemmefra 

Den nye teknologien gjør det mulig for mange å jobbe hjemmefra. Prøv å benytte deg av den muligheten noen ganger, slik at du unngår å reise til og fra jobb. Behovet for å møte kolleger og kunder i fysiske møter vil aldri forsvinne, men skiftende miljø på visse arbeidsdager kan redusere stress, øke livskvaliteten og konsentrasjonen. Samtidig kan behovet for dialog mellom ansatte og ledere øke, ettersom fleksibiliteten stiller krav til den enkeltes personlige ansvar. 

Gjennomgå ergonomi  

Gjennomgå ergonomien rundt dataskjermen og skrivebordet slik at øynene ikke blir overanstrengt og at det fysiske arbeidsmiljøet ikke bidrar til økt muskel- og skjelettplager.  Terminalbriller skal være tilgjengelig på en digital arbeidsplass, og oppløsning og skriftstørrelse skal tilpasses. 

Sørg for god nok opplæring i bruk avdigitale verktøy 

Å introdusere og velge digitale verktøy er en start, men det betyr ikke at ansatte automatisk endrer arbeidsmåten. Ta en systematisk tilnærming – sørg for at arbeidsrutiner endres, og at alle ansatte er klar over hvordan verktøyene fungerer. 

Forklar fordelene med digitalisering 

Digitalisering må støtte opp under, og være basert på, virksomhetens mål og utvikling. Informer ansatte tydelig om hvordan digitalisering kommer virksomheten til gode og la de ansatte være en del av prosessen. Fremhev fordelene og vær oppmerksom på risikoen ved å være tilgjengelig til enhver tid. 

Vær årvåken om risikoen ved en digital tilnærming 

Det å være tilgjengelig til enhver tid kan føre til at grensen mellom arbeid og fritid hviskes ut, og faren for å få konsentrasjonsvansker øker. Vær oppmerksom på tidlige signaler om at arbeidstakeren ikke tar fri. Forsikre deg om mulig om at arbeidsdagen er variert. Oppmuntre til korte skjermpauser om dagen og sørg for at de ansatte spiser en skikkelig lunsj. 

Fokuser på brukervennlighet for å effektivisere 

Undersøkelser viser at ansatte bruker omtrent 30 minutter om dagen på å håndtere mangler og problemer i de digitale støttesystemene, og at teknologisk uro lett øker stressnivået. Fokuser derfor på brukervennlighet. Forsikre deg om at forskjellige systemer er integrert og synkronisert med hverandre. Sørg for at støttesystemer er tilpasset den ansattes behov. Involver ansatte i utviklingen. 

Utvikle retningslinjer for delt informasjon 

Digitalisering gjør det enklere å dele informasjon. Utarbeid retningslinjer for hvordan informasjon deles. Hvem trenger å vite hva? Hva skal mottaker gjøre med informasjonen? Vær tydelig. 

Utvikle en e-postpolicy på jobben 

Utvikle en policy for håndtering av e-post og SMS. Definer for eksempel tidsrammer for når e-post og SMS skal besvares. Avklare hvilke forventninger det er til digital tilgjengelighet utenfor vanlig arbeidstid. 

Gi kunnskap om digitalt stress 

Digitalisering kan øke arbeidsmengden og skape følelsen av mindre kontroll over eget arbeid. Kunnskap om hvordan digitalt stress oppstår blir derfor stadig viktigere, særlig knyttet til de raske endringene som skjer i dagens arbeidsmarked. Søk derfor kunnskap om dette. 

Følg opp arbeidsmiljøet gjennom digitale pulsmålinger 

Administrer det digitale arbeidsmiljøet som en del av det samlede arbeidsmiljøarbeidet. Gjennomfør digitale pulsmålinger. Undersøk, risikovurder, diskuter og følg opp. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram