Av Steinar Halvorsen , Publisert den 13. januar 2020

6 Fakta om Ekspertbistand

Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær.

Når kan du søke om ekspertbistand?

Når en ansatt er sykmeldt over lang tid eller har hyppig fravær til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV.

Forutsetninger for å søke tilskudd

Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV må være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Hva er en ekspert?

En ekspert er en person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning.

Hva kan eksperten bistå med?

Gjennom samtaler med arbeidstaker og arbeidsgiver vil eksperten blant annet vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.

Eksperten vil også foreslå tiltak som gjør den ansatte i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for deg som arbeidsgiver.  Om det er aktuelt kan eksperten også kartlegge kompetanse og ferdigheter hos den ansatte, med formål å tilpasse arbeidsoppgaver eller vurdere egnet arbeid utenfor bedriften.

Etter endt bistand får du en rapport som beskriver årsaken til sykefraværet samt forslag til tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Les også: Ekspertbistand fra A-Å

Hva må du gjøre selv?

Du finner selv en egnet ekspert. Deretter kontakter du NAV, som vil vurdere søknad om støtte.

Du betaler selv for ekspertbistanden, men kan kreve refusjon fra NAV. Tilskuddet dekker arbeidsgivers utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats.

Hva er gevinsten ved bruk av ekspertbistand?

Langtidssykefravær er ressurs – og kostnadskrevende, og det å få bistand fra en ekspert er en kjærkommen avlastning, for de aller fleste. Er det i tillegg en underliggende årsak til sykefraværet må det gjerne en ekstern fagperson til for å få en avklaring. Sist, men ikke minst så er eksperten kjent med alle typer tiltak, også de som ikke har vært vurdert.

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Steinar Halvorsen
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram