Av Benedicte Lie Engelsen , Publisert den 18. april 2023

5 tips for å etablere godt ytringsklima på arbeidsplassen

Et godt ytringsklima på arbeidsplassen hvor ansatte opplever høy grad av psykologisk trygghet kan gi bedriften mange fordeler, inkludert økt produktivitet, innovasjon og bedre tverrfaglig samarbeid. Hvordan kan du som leder påvirke og legge til rette for et godt ytringsklima?

Her gir vi 5 tips til leder:  

  • Skap et åpent miljø - som leder bør du være åpen for å høre på andres ideer og tilbakemeldinger, og oppmuntre til dialog og debatt på arbeidsplassen. Dette kan bidra til å skape et miljø der alle føler seg inkludert og verdsatt.
  • Sørg for klar kommunikasjon - det kan være vanskelig å ytre seg når man ikke er sikker på hva som forventes av en, eller hva som kan bli konsekvensen av ens ytringer. Som leder, sørg for å tydeliggjøre retningslinjer for ytringsfrihet og ytringsansvar og hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt å si.
  • Vis takknemlighet for bidrag - når en ansatt tør å uttrykke en mening eller gi en tilbakemelding, er det viktig å anerkjenne dette og vise takknemlighet for bidraget. Dette kan oppmuntre til flere ytringer og gi en følelse av bli verdsatt og respektert. 
  • Gi feedback - å gi feedback kan være en god måte å vise at man bryr seg om en ansatts arbeid, og kan bidra til å skape en følelse av trygghet og tillit. Som leder, gi konstruktiv feedback på en respektfull måte og vær åpen for å motta feedback selv. 

Ha en klar holdning til håndtering av konflikter – det kan oppstå uenigheter og konflikter på alle arbeidsplasser. Hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og ytringsklima videre handler mye om hvordan konflikten blir håndtert.  Som leder, sørg for klare retningslinjer for konflikthåndtering og at de faktisk håndteres.

Frykt og usikkerhet kan hindre utvikling av godt ytringsklima

En av de største hindringene for å utvikle et godt ytringsklima på arbeidsplassen kan være frykten for negative konsekvenser ved å dele meninger. Ansatte kan være redde for at deres mening får konsekvenser for karriere eller status ved at de blir oppfattet som inkompetente, negative eller illojale. Som leder kan du bidra til å redusere denne frykten ved å verdsette og respektere de ansatte gjennom ord og handling og være åpen for dialog og debatt på arbeidsplassen.  En leder som håndterer konflikter på en god måte viser i praksis at arbeidsmiljø, trygghet og trivsel er høyt prioritert. Ved å implementere disse tipsene kan du som leder bidra til å skape en arbeidsplass der ansatte føler seg inkludert, respektert og tør å bidra med sine meninger. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Benedicte Lie Engelsen
Rådgiver innen forebygging av sykefravær, lederstøtte ved endringsprosesser og DNA Fokus APP og karriererådgiving Mastergrad i organisasjonspsykologi, HR og endringsledelse.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram