Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
27. mars 2020
Hvordan formidle vanskelige beskjeder til dine ansatte

Som leder er det naturlig å føle ambivalens (være uenig med eget budskap), når vanskelige beskjeder skal formidles til ansatte. Samtidig som du skal meddele noe du vet er til det beste for bedriften, vil du også ta vare på de ansattes psykiske helse. Det å gi krevende meldinger til medarbeidere er en del av arbeidet som faller tungt for mange ledere. Her er noen tips som kan gjøre oppgaven lettere.

Les mer
20. mars 2020
Kjenner du på ensomhet og nedsatt energi som følge av isolasjon eller karantene?

DNA kompetanse ønsker å bidra til at alle ivaretar sin mentale - og fysiske helse i den spesielle situasjonen som har rammet oss. Vi mennesker er helt avhengig av kognitiv og fysisk stimuli for å ha god livskvalitet.

Les mer
25. februar 2020
Hva kan du forvente deg ved tilsyn fra arbeidstilsynet?

Hvert år publiserer Arbeidstilsynet sine prioriterte nasjonale næringsaktiviteter for tilsyn. I 2020 gjelder dette bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. Næringsområdene er valgt ut da de vurderes som bransjer med stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsforhold. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Les mer
13. januar 2020
6 Fakta om Ekspertbistand

Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær.

Les mer
10. januar 2020
Tilskudd til ekspertbistand ved sykefravær – Fra A-Å

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Hva er Ekspertbistand? Du kan benytte deg av ekspertbistand når en arbeidstaker er sykemeldt over lengre periode tross behandling og tilrettelegging på arbeidsplassen. Eller hvis årsaken til sykefraværet er ukjent og aktuelle tiltak ikke er vurdert. […]

Les mer
12. november 2019
Hemmeligheten bak lavt sykefravær

Firepunkts modellen har vi erfart og vet gir resultater over tid.

Les mer
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram