Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
1. november 2021
Tilrettelegging: En rask og enkel oversikt

Opplever du som leder at grensene for tilrettelegging er uklare? Kan det være utfordrende å finne tilretteleggingstiltak som fungerer i tråd med den øvrige driften? Fungerer tilretteleggingstiltakene?  

Les mer
18. oktober 2021
DNA Fokus har bidratt til lavere sykefravær

Da DNA Kompetanse lanserte DNA Fokus i 2019 som en temperaturmåler på arbeidsmiljøet, var det
et aktuelt verktøy for oss. Vi har spesielt fokus på sykefraværet knyttet til arbeidsbelastning fordi det
er travelt og stort arbeidspress

Les mer
5. oktober 2021
Dialogmøte (på) 1-2-3

Hva må du som leder gjøre før du kaller inn til dialogsmøte? Hva er hensikten med dialogsmøtet? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i denne artikkelen

Les mer
6. september 2021
Vil du spare kr 400 000,- i året for virksomheten din?

Hva om det fantes en metode for å spare flere hundretusen kroner i året, og som ikke innebar å senke verdien på produktet eller tjenestene til virksomheten din? Hva om denne metoden også førte til mer tilfredse ansatte, mindre turn-over og hjalp dere med å rekruttere kvalifisert personell? Et bedre arbeidsmiljø vil kunne gjøre alt dette, og din bedriftshelsetjeneste er din viktigste støttepartner i den prosessen.

Les mer
18. august 2021
Hva bør du gjøre når du har ansatte som har blitt sykmeldt?

Dersom du har ansatte som nylig har blitt sykmeldt og du er usikker på hva du bør gjøre, så har vi i DNA laget en «sjekkliste» som du som arbeidsgiver bør gjøre deg kjent med for å lette arbeidet ditt, og hjelpe den ansatte tilbake i jobb.

Les mer
13. august 2021
Har du ansatte som ofte er sykemeldt?

Noen ansatte har helseplager som medfører økt sykefravær. Dette kan være helseplager som er forbigående, andre opplever å få langvarige helseutfordringer som strekker seg over mange år. Hyppig sykefravær er dyrt for en arbeidsgiver, og belastningen på kollegaer blir ofte større i slike perioder. Hvordan kan du som leder gå frem for å bidra til en mer stabil arbeidssituasjon for alle parter?

Les mer
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram