Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
2. mars 2022
Lavere sykefravær med kontroll på negative tanker!

Koronapandemien har ført til økning i symptomer på psykiske problemer som bekymring, stress, ensomhet, angst og depresjon.

Les mer
12. januar 2022
Ta vare på medarbeidere med DNA Fokus!

Pandemien har endret de fysiske arbeidsforholdene på mange arbeidsplasser. Den nære kontakten vi tidligere tok som en selvfølge, er erstattet med hjemmekontor og digitale møter. Det å få tilbakemelding på hvordan dine medarbeidere har det er derfor viktigere enn noensinne.

Les mer
4. januar 2022
Hva kan vi lære av bedrifter som lykkes med arbeidsmiljøet?

Høy trivsel og motivasjon hos de ansatte vil som oftest gi utslag på bunnlinjen. Fornøyde ansatte er jevnt over sjeldnere sykemeldte, og de kommer raskere tilbake etter sykdom. Overordnet er det viktig å påpeke at de aller fleste arbeidstakere i Norge trives godt i jobbene sine, men det er fremdeles enkelte bransjer og næringer med utfordringer. 

Les mer
9. desember 2021
De skjulte kostnadene ved omstilling og endring

Ledere i dagens arbeidsliv bør kjenne til forutsetningene for å kunne utøve god endringsledelse

Les mer
1. november 2021
Tilrettelegging: En rask og enkel oversikt

Opplever du som leder at grensene for tilrettelegging er uklare? Kan det være utfordrende å finne tilretteleggingstiltak som fungerer i tråd med den øvrige driften? Fungerer tilretteleggingstiltakene?  

Les mer
18. oktober 2021
DNA Fokus har bidratt til lavere sykefravær

Da DNA Kompetanse lanserte DNA Fokus i 2019 som en temperaturmåler på arbeidsmiljøet, var det
et aktuelt verktøy for oss. Vi har spesielt fokus på sykefraværet knyttet til arbeidsbelastning fordi det
er travelt og stort arbeidspress

Les mer
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram