Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
5. september 2022
Hva er egentlig psykososialt arbeidsmiljø? 

Psykososialt arbeidsmiljø er et relevant tema for alle virksomheter. Hvordan vi har det på jobben i samspill med andre påvirker vår psykiske og fysiske helse. 

Les mer
30. august 2022
Høstens arbeidsmiljøundersøkelse - hva er viktig å tenke på? 

Mange virksomheter er i disse dager i gang med å planlegge høstens arbeidsmiljøundersøkelse. Formålet med denne er å synliggjøre hva som rører seg i ansattgruppen. 

Les mer
13. juli 2022
Slik får du motiverte medarbeidere! - 6 tips

Jobbmotivasjon defineres gjerne som drivkraften som gjør at vi ønsker å lære og jobbe effektivt, samt løse arbeidsoppgaver for å nå mål eller oppnå resultater. Jobbengasjement defineres gjennom hvordan denne drivkraften kommer til uttrykk.   86 % av alle sysselsatte i Norge oppga i 2019 at de ofte er engasjert og motivert i arbeidet sitt.  På […]

Les mer
15. juni 2022
Tips til gode sykefraværsrutiner

Gode rutiner for oppfølging av den sykemeldte kan bidra til at den ansatte kommer raskere tilbake. Gode oppfølgingsplaner som sikrer planlegging og evaluering av tilretteleggingstiltak, bruk av samtaler og dialogmøter, samt partsamarbeid kan bidra til økt arbeidsdeltakelse og forebygge frafall fra arbeidslivet.  Det er i tillegg sentralt å ha på plass gode rutiner for å […]

Les mer
18. mai 2022
Har du ansatte som er langtidssykmeldt? Disse 4 momentene er viktige

 Hjelp arbeidstaker å bytte jobb   Av og til er det mulig å fungere bedre i en annen jobb enn den man ble sykemeldt fra. Det bør vurderes om det er andre stillinger i virksomheten som kan være aktuelle for arbeidstaker.    Dersom arbeidstaker er i et arbeidsrettet tiltak eller ekspertbistandtiltak via NAV kan arbeidssaker fritt gå […]

Les mer
22. april 2022
Hvordan kan du belønne ansatte i mer enn bare kroner og øre? 

Forventningene til årets lønnsoppgjør er høye blant norske arbeidstakere, og i mange bedrifter er ledere urolig for om de vil klare å tilby de ansatte et lønnsoppgjør som de ansatte vil være fornøyd med. Lønnsnivået er lett å måle, som gjør at det er lett å henge seg opp i dette, selv om det langt ifra er den største årsaken til at folk bytter jobb. En vel så stor årsak til at folk slutter er dårlig ledelse eller mangel på utviklingsmuligheter og innflytelse over egen arbeidsdag. 

Les mer
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram