Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
6. september 2021
Vil du spare kr 400 000,- i året for virksomheten din?

Hva om det fantes en metode for å spare flere hundretusen kroner i året, og som ikke innebar å senke verdien på produktet eller tjenestene til virksomheten din? Hva om denne metoden også førte til mer tilfredse ansatte, mindre turn-over og hjalp dere med å rekruttere kvalifisert personell? Et bedre arbeidsmiljø vil kunne gjøre alt dette, og din bedriftshelsetjeneste er din viktigste støttepartner i den prosessen.

Les mer
18. august 2021
Hva bør du gjøre når du har ansatte som har blitt sykmeldt?

Dersom du har ansatte som nylig har blitt sykmeldt og du er usikker på hva du bør gjøre, så har vi i DNA laget en «sjekkliste» som du som arbeidsgiver bør gjøre deg kjent med for å lette arbeidet ditt, og hjelpe den ansatte tilbake i jobb.

Les mer
13. august 2021
Har du ansatte som ofte er sykemeldt?

Noen ansatte har helseplager som medfører økt sykefravær. Dette kan være helseplager som er forbigående, andre opplever å få langvarige helseutfordringer som strekker seg over mange år. Hyppig sykefravær er dyrt for en arbeidsgiver, og belastningen på kollegaer blir ofte større i slike perioder. Hvordan kan du som leder gå frem for å bidra til en mer stabil arbeidssituasjon for alle parter?

Les mer
11. juni 2021
Vi gir deg 3 steg til å løse en sykefraværssak

Ekspertbistand er et tilskudd fra NAV som bidrar til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen – både langtidsfravær og hyppig korttidsfravær. Et av kriteriene for å søke, er at den ansatte er enig i å ta del i prosessen.

Les mer
12. mai 2021
Savner du en sparringspartner i vanskelige sykefraværssaker?

En av tjenestene vi i DNA Kompetanse tilbyr, er ekspertbistand. Jeg er Markedssjef i DNA Kompetanse og ønsker å høre hvordan det oppleves å motta Ekspertbistand. I den forbindelse har jeg snakket med min kollega Benedicte Lie Engelsen, samt en leder ved en skole i Bergen Kommune som har benyttet seg av denne tjenesten.

Les mer
4. mai 2021
11 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte

De ansattes ferdigheter og engasjement er avgjørende for organisasjonens produktivitet. Ved å legge til rette for å få maksimalt ut av kompetansen til de ansatte, kan man oppnå mirakler og overgå målene for virksomheten.

Les mer
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram