Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
18. mai 2022
Har du ansatte som er langtidssykmeldt? Disse 4 momentene er viktige

 Hjelp arbeidstaker å bytte jobb   Av og til er det mulig å fungere bedre i en annen jobb enn den man ble sykemeldt fra. Det bør vurderes om det er andre stillinger i virksomheten som kan være aktuelle for arbeidstaker.    Dersom arbeidstaker er i et arbeidsrettet tiltak eller ekspertbistandtiltak via NAV kan arbeidssaker fritt gå […]

Les mer
22. april 2022
Hvordan kan du belønne ansatte i mer enn bare kroner og øre? 

Forventningene til årets lønnsoppgjør er høye blant norske arbeidstakere, og i mange bedrifter er ledere urolig for om de vil klare å tilby de ansatte et lønnsoppgjør som de ansatte vil være fornøyd med. Lønnsnivået er lett å måle, som gjør at det er lett å henge seg opp i dette, selv om det langt ifra er den største årsaken til at folk bytter jobb. En vel så stor årsak til at folk slutter er dårlig ledelse eller mangel på utviklingsmuligheter og innflytelse over egen arbeidsdag. 

Les mer
2. mars 2022
Lavere sykefravær med kontroll på negative tanker!

Koronapandemien har ført til økning i symptomer på psykiske problemer som bekymring, stress, ensomhet, angst og depresjon.

Les mer
12. januar 2022
Ta vare på medarbeidere med DNA Fokus!

Pandemien har endret de fysiske arbeidsforholdene på mange arbeidsplasser. Den nære kontakten vi tidligere tok som en selvfølge, er erstattet med hjemmekontor og digitale møter. Det å få tilbakemelding på hvordan dine medarbeidere har det er derfor viktigere enn noensinne.

Les mer
4. januar 2022
Hva kan vi lære av bedrifter som lykkes med arbeidsmiljøet?

Høy trivsel og motivasjon hos de ansatte vil som oftest gi utslag på bunnlinjen. Fornøyde ansatte er jevnt over sjeldnere sykemeldte, og de kommer raskere tilbake etter sykdom. Overordnet er det viktig å påpeke at de aller fleste arbeidstakere i Norge trives godt i jobbene sine, men det er fremdeles enkelte bransjer og næringer med utfordringer. 

Les mer
9. desember 2021
De skjulte kostnadene ved omstilling og endring

Ledere i dagens arbeidsliv bør kjenne til forutsetningene for å kunne utøve god endringsledelse

Les mer
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram