Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
7. juli 2023
Har du unge kollegaer på jobb i sommer? 

Sommermånedene bringer med seg en bølge av ungdommer som søker sommerjobber for å skaffe seg verdifull arbeidserfaring og tjene litt ekstra penger. Som arbeidsgivere og samfunn har vi et ansvar for å ta imot disse unge arbeidstakerne på en god måte, og sørge for at deres arbeidsmiljø er trygt og trivelig.  

Les mer
12. mai 2023
Medarbeidersamtalen som motivasjonsverktøy – og mulige fallgruver! 

Medarbeidersamtaler kan være en verdifull opplevelse for både ledere og ansatte, og kan hjelpe til med å sikre en jevn og effektiv drift av en organisasjon. Hovedmålsettingen med samtalen er å bygge tettere relasjon mellom leder og medarbeiderne. I tillegg er medarbeidersamtale et sentralt verktøy som kan bidra til å skape motivasjon og jobbengasjement hos arbeidstakerne.

Les mer
18. april 2023
5 tips for å etablere godt ytringsklima på arbeidsplassen

Et godt ytringsklima på arbeidsplassen hvor ansatte opplever høy grad av psykologisk trygghet kan gi bedriften mange fordeler, inkludert økt produktivitet, innovasjon og bedre tverrfaglig samarbeid. Hvordan kan du som leder påvirke og legge til rette for et godt ytringsklima?

Les mer
17. mars 2023
Hvordan sikre trivsel og motivasjon hos arbeidstakerne! 

I arbeidslivet møter vi forhåpentlig mennesker som gir oss feedback og som vi bygger gode relasjoner med. Vi gjennomfører arbeidsoppgaver som gir oss mestring og positive utfordringer. Arbeidsplassen kan derfor være en sentral arena for å bygge identitet, selvtillit og mestring. Som spesialister i arbeidshelse er vi i bedriftshelsetjenesten opptatt av hvordan virksomheter systematisk kan gå frem for å sikre høy jobbtrivsel på arbeidsplassen.

Les mer
10. februar 2023
Hva kan du forvente av årsmøtet med bedriftshelsetjenesten? 

I DNA Kompetanse har vi alltid årlige møter med våre kunder. I årsmøtene blir bedriftshelsetjenesten og virksomheten enige om hvilke områder som skal prioriteres det kommende året, og dette beskrives i handlingsplanen.  

Les mer
30. november 2022
Konflikter på jobben - hva er viktig å tenke på?

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et trygt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Les mer
1 2 3 9
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram