Aktuelle Saker

Nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og sykefravær
30. november 2022
Konflikter på jobben - hva er viktig å tenke på?

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et trygt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Les mer
3. oktober 2022
Hva er støy – og hva gjør det med oss?

Støy på arbeidsplassen er en av de vanligste påvirkningene i arbeidsmiljøet, og den kommer i mange former. Sammenhengen mellom nedsatt hørsel og støy har vært kjent siden oldtiden, og det norske arbeidslivet har fått på plass mange gode støyreduserende tiltak. Likevel oppgir 10% av alle yrkesaktive at man en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at man må stå inntil hverandre og rope for å bli hørt.

Les mer
5. september 2022
Hva er egentlig psykososialt arbeidsmiljø? 

Psykososialt arbeidsmiljø er et relevant tema for alle virksomheter. Hvordan vi har det på jobben i samspill med andre påvirker vår psykiske og fysiske helse. 

Les mer
30. august 2022
Høstens arbeidsmiljøundersøkelse - hva er viktig å tenke på? 

Mange virksomheter er i disse dager i gang med å planlegge høstens arbeidsmiljøundersøkelse. Formålet med denne er å synliggjøre hva som rører seg i ansattgruppen. 

Les mer
13. juli 2022
Slik får du motiverte medarbeidere! - 6 tips

Jobbmotivasjon defineres gjerne som drivkraften som gjør at vi ønsker å lære og jobbe effektivt, samt løse arbeidsoppgaver for å nå mål eller oppnå resultater. Jobbengasjement defineres gjennom hvordan denne drivkraften kommer til uttrykk.   86 % av alle sysselsatte i Norge oppga i 2019 at de ofte er engasjert og motivert i arbeidet sitt.  På […]

Les mer
15. juni 2022
Tips til gode sykefraværsrutiner

Gode rutiner for oppfølging av den sykemeldte kan bidra til at den ansatte kommer raskere tilbake. Gode oppfølgingsplaner som sikrer planlegging og evaluering av tilretteleggingstiltak, bruk av samtaler og dialogmøter, samt partsamarbeid kan bidra til økt arbeidsdeltakelse og forebygge frafall fra arbeidslivet.  Det er i tillegg sentralt å ha på plass gode rutiner for å […]

Les mer
1 2 3 8
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram