Tilskudd til ekspertbistand

Tilskuddet er aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Reduserer kostnader

Ekspertbistand kort fortalt

En del av IA-avtalen

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen

Langvarig eller hyppig sykefravær

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen, kan årsaken være underliggende. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt

Du får dekket utgifter av NAV

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats på Kr. 20 000

Reduserer kostnader

Ekspertbistand kort fortalt

En del av IA-avtalen

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen

Langvarig eller hyppig sykefravær

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen, kan årsaken være underliggende. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt

Du får dekket utgifter av NAV

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats på Kr. 20 000

Alle kan søke

Hvem kan få ekspertbistand

Alle kan søke ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.

Alle kan søke

Hvem kan få ekspertbistand

Alle kan søke ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.

Finner gode løsninger

Hvem er eksperten?

En person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må ha offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt ha kompetanse på det området det søkes bistand til.

Eksperten skal ikke gi behandling, men gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere arbeidsmiljøet og kartlegge årsaken til sykefraværet. Eksperten skal komme med forslag til tiltak som gjør at arbeidstaker kan utføre egen jobb eller annet arbeid for arbeidsgiver. Som et ledd i tilpasning av arbeidsoppgaver for den sykmeldte, kan eksperten kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Arbeidsgiver må selv finne eksperten man ønsker å benytte.

En ekspert gir bistand på arbeidsplassen og til samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har langvarig eller hyppig sykefravær. Arbeidstakere, arbeidsgiver og NAV må være omforent at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Ekspertbistand

Finner gode løsninger

Hvem er eksperten?

En person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må ha offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt ha kompetanse på det området det søkes bistand til.

Eksperten skal ikke gi behandling, men gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere arbeidsmiljøet og kartlegge årsaken til sykefraværet. Eksperten skal komme med forslag til tiltak som gjør at arbeidstaker kan utføre egen jobb eller annet arbeid for arbeidsgiver. Som et ledd i tilpasning av arbeidsoppgaver for den sykmeldte, kan eksperten kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Arbeidsgiver må selv finne eksperten man ønsker å benytte.

En ekspert gir bistand på arbeidsplassen og til samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har langvarig eller hyppig sykefravær. Arbeidstakere, arbeidsgiver og NAV må være omforent at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Lavt sykefravær

Få bistand

Gevinsten ved bruk av ekspertbistand

Langtidssykefravær er ressurs – og kostnadskrevende, og det å få bistand fra en ekspert er en kjærkommen avlastning, for de aller fleste. Er det i tillegg en underliggende årsak til sykefraværet må det gjerne en ekstern fagperson til for å få en avklaring. Sist, men ikke minst så er eksperten kjent med alle typer tiltak, også de som ikke har vært vurdert.

NAV arbeidslivssenter

Slik søker du om ekspertbistand

  1. Kontakte NAV Arbeidslivssenter (tlf 55 55 33 36) for å få bekreftet at ekspertbistand er aktuelt
  2. Kontakte en ekspert og avtale et møte
  3. Søke om tilskudd til ekspertbistand via Altinn 
Digitale verktøy

Ta kontakt

Har du spørsmål eller leter du etter en ekspert?

Vi står klar til å bistå din bedrift med sykefraværutfordringer. Med lang fartstid fra sykefraværarbeid og arbeidsmiljøutfordringer kan vi bistå både medarbeidere og ledere. 

Ta kontakt for å finne ut hvordan du kan benytte ekspertbistand!

DNAkompetanse

Bli kontaktet av en ekspert

Rull til toppen